Nei til trikk

Innhold Neste Uniforum nr. 13 1997

24. september behandler bystyret på ny spørsmålet om forlengelse av trikkelinja til Ullevål Hageby. Forslag til vedtak i bystyret denne gang er at kollektivtrafikken til Rikshospitalet skal baseres på busser. Men dersom staten kommer med et bedre økonomisk tilbud, kan det igjen komme på tale å forlenge bytrikken.

AV MARGARETH B. BENTSEN

Det har tidligere vært planer om å forlenge bytrikk-linjen fra trikkesløyfa ved Ullevål Hageby, via Niels Henrik Abels vei til Rikshospitalet. Dette forslaget ble tatt ut av reguleringsplanen for Blindern-området, men kan igjen bli aktuelt.

Universitetet har i sin høringsuttalelse om reguleringsplanen for Blindern-området gått imot trikk i Niels Henrik Abels vei.

- Vi er glad hvis det ikke blir noe av denne løsningen. Det ville ha presset arealene på nordsiden av HF- og SV-bygningene. Dessuten måtte vi ha hugd en del av de flotte trærne der og flyttet parkeringsplassene innover på Blindern, sier overarkitekt Helga Sagsveen.

Trikkeforbindelse via Vestgrensa og videre mot Rikshospitalet skulle ha gått på en bro eller fylling. Dette ville hindret utnyttelsen av områdene i Gaustadbekkdalen. Gaustadbekkdalen er Blinderns viktigste ekspansjonsmulighet. Nylig vedtok for eksempel Kollegiet at Psykologisk institutt skal flytte til Forskningsveien 3. Instituttet skal leie lokaler der. Også andre universitetsenheter kan få tilbud om lokaler samme sted.

NYTT RIKSHOSPITAL OG KOLLEKTIVNETTET

Forslaget om å forlenge bytrikken henger sammen med at det nye Rikshospitalet vil stå ferdig på Gaustad i 1998. Det vil da bli et økt press på kollektivnettet som skal frakte folk dit. Ennå har ikke Oslo kommune funnet noen løsning på kollektivproblemet. Sagsveen føler seg ikke helt trygg på at trikkesaken ikke kan dukke opp igjen.

Noe som er sikkert, er at det ifølge reguleringsplanen for Blindern-området blir sporveisterminal på Vestgrensa, like ved en ny stasjon på Sognsvannsbanen. Uten trikken blir den antakeligvis redusert betydelig i forhold til den opprinnelige planen. Sporveisterminalen kan bli svært omfattende, med store inngrep like ved Informatikkbygningen.


Innhold Neste Uniforum nr. 13 1997
Publisert 17. sep. 1997 19:10 - Sist endra 1. sep. 2014 13:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere