Henrettelser, tortur og vilkårlige dommer

ForrigeInnholdNeste Uniforum 19/95

Samarbeidslandet Kina i dag:

­ Kina er blitt tvunget til å vise mer åpenhet og vil nok helt bevisst bruke sine samarbeidsavtaler med utenlandske universiteter i propagandavirksomheten, sier Jan Borgen, generalsekretær i Amnesty. (Foto: Ståle Skogstad)

­ Samarbeidsavtalen mellom UiO og Peking universitetet vil trolig bli brukt som propaganda for Kina på linje med andre avtaler, sier generalsekretær Jan Borgen i Amnesty International. Årlig henrettes flere tusen personer, folk tortureres og dømmes uten skikkelig rettergang.

AV SVEIN ARTHUR KALLEVIK

Den himmelske freds plass, 3. og 4. juni 1989: Mange hundre, kanskje tusen mennesker, de fleste studenter, blir drept av myndighetene under en fredelig demonstrasjon.

Den himmelske freds plass, november 1995: Det norske og kinesiske flagget vaier side om side. Statsminister Gro Harlem Brundtland med en delegasjon bestående av næringslivstopper, politikere, kunstnere og representanter fra Universitetet i Oslo (UiO) skriver under en rekke samarbeidsavtaler.

FORVERRET SITUASJON

­ Menneskerettighetssituasjonen er blitt mye verre de siste to årene. Det finnes titusener av politiske fanger, og det dømmes flere til døden enn i verden for øvrig, sier Jan Borgen. I fjor ble 2500 personer dømt til døden, mens 1800 ble henrettet. Dette er de offisielle tallene, i virkeligheten mener Amnesty tallene er høyere. Tortur og forfølgelse er blitt en del av myndighetenes tiltak for å slå ned den sosiale uroen i landet.

­ Ytringsfriheten er kneblet, selv om man ser en positiv tendens til at kineserne får tilgang på mer informasjon. Samarbeid med utenlandske universiteter kan ha en liberaliserende effekt. Men det må advares mot å trekke forhastede slutninger om slike positive virkninger, sier Borgen.

PARTILOJALE UNIVERSITETSTOPPER

Han regner med at de kinesiske universitetstoppene er vel forberedt på å hindre en liberalisering, og at deres lojalitet ligger i partiet.

­ Kina er blitt tvunget til å vise mer åpenhet og vil nok helt bevisst bruke sine samarbeidsavtaler med utenlandske universiteter i propagandavirksomheten, sier Borgen.

Amnesty ser svært alvorlig på situasjonen i landet. Kina ligger helt på bunnivå hva menneskerettigheter angår, derfor kjemper Amnesty for basale rettigheter som retten til liv, retten til ikke å bli torturert og retten til rettferdig domstolbehandling.

UIO Må STYRE SAMARBEIDET

­ Jeg går ut fra at rektor Lucy Smith tok opp enkelte menneskerettighetsspørsmål under sitt Kina-besøk. Seks år etter massakren ville det være merkelig hvis hun ikke satte seg spesielt inn i studentenes situasjon, sier han.

Amnesty håper at UiO vil være med på å styre samarbeidet med Peking universitetet inn mot spesielle prosjekter som omhandler menneskerettighetsaspekter.

­ Hva med å få til et prosjekt med utveksling av jurister eller undervisning i menneskerettigheter eller utveksling av eksperthjelp, spør generalsekretæren.


ForrigeInnholdNeste Uniforum 19/95
Publisert 24. jan. 1996 21:14 - Sist endra 1. sep. 2014 13:08
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere