SMÅSTOFF

Uniforum 14/95
 • Heder til trofast medarbeider
 • I bøkenes verden
 • Jubileumsstafetten
 • Etterlysing
 • Tildelte doktorgrader våren 1995
 • Fysikk-OL i Oslo
 • Jahrepriser til tre svensker og en finne
 • Om Krigens Skjønnhet... eller Den Vakre Volden
 • Opplæring i data på HF
 • Norsk senter for internasjonale studier
 • Svak utvikling i bevilgningene
 • Edvard Grieg komplett
 • Uniforum beklager

  Heder til trofast medarbeider

  Førstekonsulent Aud Rigmor Hansen (bildet) ved Fysisk institutt ble 14. september tildelt Kongens fortjenstemedalje i sølv. Hun har hatt 36 års sammenhengende tjeneste ved instituttet.

  ­ Hun har utført et omfattende og samvittighetsfullt arbeid for instituttet, med store tilpasningsevner til arbeid og servicefunksjoner, sier kontorsjef Heidi Bruvoll Aaserud ved Fysisk institutt. (Foto: Øystein L. Pedersen)

  I bøkenes verden

  Instituttbiblioteker Ulla-Britt Waagaard (bildet) ved Institutt for kulturstudier viser stolt fram bøkene på den nyåpnede utstillingen i P.A. Munchs hus. Bøker om Odd Nerdrum, norsk folklore og tibetanske religioner er representert blant de 87 bøkene som er skrevet av ansatte ved instituttet de siste fem årene. (Foto: Øystein L. Pedersen)

  Jubileumsstafetten

  Bedriftsidrettslaget ved universitetet fyller 25 år og stelte i stand ein aldri så liten jubileumsstafett torsdag 14. september. Med start, vekslingar og mål oppmed Meteorologiske. 10­12 lag stilte til start, like mange kom i mål etter 5 ulike etappar rundt på kampus. Eit uvanleg sprekt lag frå Kjemi vann, ein gjeng frå Britisk-amerikansk blei ein god nummer to ­ og det einaste reine damelaget vann si klasse. Og i november er det jubileumsfest ­ berre for medlemmer.

  Etterlysing

  WAVE ekstern harddisk med nettleidning og maskinkabel forlagt på Budsentralen i Administrasjonsbygningen fredag 8. september.

  Har nokon funne/sett den?

  Kontakt Dale, linje 56348.

  Tildelte doktorgrader våren 1995

  I vårsemestret 1995 ble det i alt tildelt 102 doktorgrader (39 kvinner og 63 menn). De fordeler seg på fakultetene som følger:

  Det juridiske fakultet: 1 mann
  Det medisinske fakultet: 15 kvinner og 20 menn
  Det historisk-filosofiske fakultet: 2 kvinner og 5 menn
  Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: 12 kvinner og 23 menn
  Det odontologiske fakultet: 2 kvinner og 1 mann
  Det samfunnsvitenskapelige fakultet: 8 kvinner og 13 menn

  Fysikk-OL i Oslo

  Sommeren 1996 skal Norge være vertsland for den 27. Internasjonale fysikkolympiade. Arrangementet blir avholdt på Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo, 30. juni til 7. juli, og det forventes deltakere fra 55 land. Hvert land deltar med fem ungdommer mellom 18 og 19 år, som konkurrerer individuelt i én teoretisk og i én praktisk eksamen.

  Jahrepriser til tre svensker og en finne

  Anders Jahres store medisinske pris for 1995 på 600 000 kroner er tildelt professor med.dr. Anders Björklund ved Lunds universitet og professor med.dr. Lars Olson ved Karolinska Institutet i Stockholm. De to får prisen i fellesskap for sin fremragende nevromedisinske forskning. Björklunds og Olsons arbeider åpner på sikt nye muligheter for behandling av flere nervesykdommer som for eksempel Parkinson og for reparasjon av skadet nervevev, for eksempel etter hjerneslag.

  Anders Jahres pris for yngre forskere for 1995 på 300 000 kroner deles mellom professor med.dr. Hannele Yki-Järvinen ved Universitetshospitalet i Helsinki og forsker med.dr. Lorenz Poellinger fra Karolinska Institutet i Stockholm. Yki-Järvinen får priesn for sine banebrytende studier av metabolske sykdommer, spesielt diabetes. Poellinger får prisen for sitt arbeid med å klargjøre hvordan miljøgiften dioxin virker.

  Jahreprisene vil bli delt ut under universitetets Åpne dager fredag 13. oktober. Jahreforelesningene vil bli holdt torsdag 12. oktober.

  Om Krigens Skjønnhet... eller Den Vakre Volden

  Universitetets Etnografiske museum åpner fredag 22. september en tankevekkende utstilling «Om Krigens Skjønnhet... eller Den Vakre Volden». Utstillingen handler ikke om krig og vold som sådan, men om det som foregår omkring volden. Det er sjelden noe spektakulært over selve volden. Men rundt volden blomstrer skjønnheten i form av kunstferdige våpen, praktfulle drakter, parader, æressymboler og mye, mye annet. Utstillingen inviterer til debatt, refleksjon og ettertanke.

  Opplæring i data på HF

  Mellom 13. og 24. november skal vitenskapelig ansatte på HF-fakultetet få grunnleggende dataopplæring. Det er USIT som i samarbeid med Opplæringskomiteen har tatt initiativ til tiltaket. Også HFs nye IT-leder, Truls Bjørvig, vil være involvert. Ifølge seksjonsleder for Brukerstøtteordningen på USIT, Per Harald Jacobsen, er det et stort udekket behov for opplæring i IT. USITs egne kurs er fullbooket, derfor velger man nå i sterkere grad å møte folk på «hjemmebane». De HF-ansatte vil få tilbud om et tre timers opplegg, som vil gjentas seks ganger for at flest mulig skal få anledning til å delta.

  ­ Mange humanister kan gjøre seg nytte av IT på en rekke områder de ofte ikke er klar over, sier Jacobsen. Kurset skal gi deltakerne en grov oversikt over hvordan IT fungere. Til neste år tenker man å kjøre et tilsvarende opplegg ved flere av fakultetene.

  Norsk senter for internasjonale studier

  Regjeringen går inn for at det etableres en offentlig stiftelse kalt «Norsk senter for internasjonale studier» (NOSIS). Stiftelsen får til oppgave å knytte sammen de utenrikspolitiske fagmiljøene i Oslo-regionen. NOSIS vil omfatte Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), Institutt for fredsforskning (PRIO), Europaprogrammet, Fridtjof Nansens institutt (FNI) og Senter for internasjonal klima- og energipolitisk forskning (CICERO). Med unntak av FNI er det et mål at de NOSIS-tilknyttede forskningsmiljøene samlokaliseres så snart som mulig, fortrinnsvis i nærheten av Universitetet i Oslo.

  Svak utvikling i bevilgningene

  Statsbudsjettet for 1995 innebærer for tredje år på rad en svak utvikling i bevilgningene til forskning og utviklingsarbeid (FoU). Ser man bort fra en kunstig høy oppdragsvekst ved institusjonene, er det nedgang også nominelt. Dette kommer fram av en rapport fra Utredningsinstituttet «Forskning og utviklingsarbeid. Bevilgninger over statsbudsjettet 1980-95». Rapporten baserer seg på data fra årlige analyser av FoU-bevilgningene over statsbudsjettet.

  Edvard Grieg komplett

  Et stort forskningsarbeid i musikkvitenskap er brakt til sin avslutning. Nå foreligger Griegs samlede verker i 20 omfangsrike bind med et omfattende kommentarapparat i hvert enkelt bind. Det er det tyske forlaget C.F. Peters som står for utgivelsen. Professor Finn Benestad ved Institutt for musikk og teater i Oslo kunne nylig pakke ut det siste bindet. Siden 1980 har han vært formann i Edvard Grieg-komiteen. I 33 år har komiteen arbeidet for å samle verkene. Edvard Grieg er den første nordiske komponist som får sine noter utgitt samlet i Tyskland.

  Uniforum beklager

  Førsteamanuensis Magne Knutsen er ansatt ved Institutt for språk og litteratur ved Universitetet i Tromsø ­ ikke i Trondheim, som vi kom i skade for å skrive i forrige nummer av Uniforum.
  Uniforum 14/95
 • Publisert 24. jan. 1996 21:12 - Sist endra 1. sep. 2014 13:04
  Legg til kommentar

  Logg inn for å kommentere

  Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
  Opprett ein WebID-brukar for å kommentere