SMÅSTOFF


 • Botanisk hage «Årets grønne park»
 • Åtte vil bli økonomidirektør
 • Sponsing av kollegafest
 • Pensjonister til Åland
 • Fransk orden til Tobiassen
 • St. Olav til Lucy
 • Konditoriet på Tøyen gjenåpnet
 • Sykkelnøkler funnet
 • Valg av rektor og prorektor
 • Velkommen til årsfest 1. september!
 • Fyldig program under Åpne Dager '95
 • Reform '96
 • Kollegiet på nettet
 • Beste hovedoppgave
 • Nordiske universiteter
 • Ut i naturen

  Botanisk hage «Årets grønne park»

  Det er Norsk Anleggsgartnermesterlag som har kåret Botanisk hage på Tøyen til «Årets grønne park».
  I følge begrunnelsen er Botanisk hage en vakker og fredfull oase i vår hovedstad. Det er høyt faglig nivå på skjøtsel, og parkanlegget gir et frodig og velstelt helhetsinntrykk. Botanisk hage og museum utviser vilje og evne til å holde en høy standard, og å utvikle Botanisk hage med nye anlegg og tilbud.

  Åtte vil bli økonomidirektør

  Følgende har søkt stillingen som økonomidirektør ved Universitetet i Oslo:

  økonomi- og plansjef Torhild Ajer, Rauland, kontorsjef Finn Selmer Andresen, Oslo, budsjettsjef Else Frislid, Oslo, rådgiver Rolf Petter Søvik, Oslo og adm.dir. (til 1. juni i år) Torbjørn Kløvstad Vassbotn, Ullensaker. Tre av søkerne ønsket ikke sine navn offentliggjort.

  Sponsing av kollegafest

  Velferdsutvalget vil også i år bidra med tilskudd til kollegialt samvær. Tilskuddet er på 90 kroner per stilling. Bistilling, som for eksempel professor II, regnes som 1/5 stilling og beregnes deretter.

  Det kan søkes om tilskudd for de som er tilsatt i faste stillinger og i oppdragshjemler med lønn fra eksterne kilder lønnet av Universitetet i Oslo. Ordningen gjelder ikke de som er tilsatt i midlertidige stillinger for under ett år.

  Ved fakulteter der det er storinstitutter eller instituttgrupper, ber Velferdsutvalget om at det sendes inn søknad på vegne av hele gruppen av underenheter.

  Søknaden skal sendes Ruth Pedersen, OPA, Postboks 1071 Blindern.
  Oppgi navn, stilling, stillingsnummer, stillingsbrøk, arbeidssted, sum antall stillinger, kontaktperson og navnet på den som tilskuddet ønskes utbetalt til. Vennligst spesifiser eksternt lønnede ved å skrive for eksempel: «eks.fin.» eller «NINA-stipendiater».

  Søknadsfrist: fredag 1. september 1995

  Pensjonister til Åland

  Universitetspensjonistene har denne sommeren gjestet Åland, dette utrolig vakre og spennende øyriket med sine 6500 øyer, men bare 25 000 innbyggere. Utrolig heldige var vi også med været - etter en reise med stopp i Eskilstuna i regntungt vær, opplevde vi en herlig sommerdag på Åland. En ung og dyktig guide loset vår sjåfør og oss fra Mariehamn nordøstover, og vi fikk oppleve naturen og øyrikets severdigheter, samtidig som vi fikk et godt innblikk i øyas historie med skiftende tilhørighet, men siden 1921 med eget selvstyre. Innen kvelden hadde vi også fått med oss området i nordvest, og på Geta kunne vi nyte utsikten og solen mens vi ventet på middag på Soltuna restaurant.

  Stockholm var neste mål, med by-sightseeing og stopp i Gamla Stan, med middag i Operakjelleren og Svanesjøen med Anneli Alhanko i Operaen.

  For de 36 pensjonistene som deltok var så vel Åland som Stockholm første gangs opplevelse. Turen ble ledet av Josy Selmer. Bobba Rørholt

  Fransk orden til Tobiassen

  Rolf Tobiassen viser fram medaljen. (Foto: Ståle Skogstad)

  Leder for Senter for universitets- og høgskolesamarbeid med Frankrike, Rolf Tobiassen, ble den 14. juli tildelt den franske fortjenestemedaljen L'Ordre National de Mérite i den franske ambassaden i Oslo.Tobiassen benyttet anledningen til å markere at han reagerer sterkt på de franske prøvesprengningene av atomvåpen i Stillehavet.

  ­ Jeg var kanskje den eneste i Norge som fikk anledning til å markere dette standpunkt på et så offisielt hold på Frankrikes nasjonaldag, sier Tobiassen til Uniforum.

  Tobiassen ble tildelt ordenen for sitt mangeårige engasjement for å utvikle forbindelsen mellom Frankrike og Norge ­ særlig innen høyere utdanning. Opprettelsen av et fransk-norsk senter i Caen var blant de konkrete resultatene som spesielt ble trukket fram.

  St. Olav til Lucy

  HM Kongen har utnevnt rektor Lucy Smith til Kommandør av St Olavs Orden for embetsfortjeneste. Overekkelsen fant sted onsdag 21. juni.

  Konditoriet på Tøyen gjenåpnet

  Sigernes har åpnet konditori i gamle Tøyen hovedgård etter en tids pause. Her kan du sitte ute blant blomstrende roser og skyggefulle trær eller inne i de koselige lokalene i den ærverdige gamle hovedgården. Konditoriet er åpent fra kl 10.00-18.00 mandag til lørdag og kl. 12.00-18.00 søndag.

  Sykkelnøkler funnet

  Var du med på Velferdsutvalgets sykkeltur 20. juni og mistet sykkelnøklene dine? Da kan du få dem tilbake ved å ringe Ruth Pedersen i Organisasjons- og planavdelingen på

  tlf 22 85 62 36.

  Valg av rektor og prorektor

  Valgperioden for rektor og prorektor går ut ved nyttår. I løpet av høsten skal det holdes valg for perioden 1996-98.

  Når dette skrives, er de endelige reglene ennå ikke vedtatt av kollegiet. Valgstyret har foreslått at forslag på rektor må være mottatt innen torsdag 28. september kl. 1600. For prorektor er fristen foreslått satt til mandag 23. oktober.

  Nærmere opplysninger om hvordan man går fram for å fremme forslag, kan fås av valgstyrets leder Aanund Hylland (Sosialøkonomisk institutt) eller valgstyrets sekretær Trond Tveit Selvik (Organisasjons- og personalavdelingen).

  Velkommen til årsfest 1. september!

  Universitetet i Oslo ble stiftet 2. september 1811. Denne fødselsdagen feires hvert år i Aulaen, den såkalte årsfesten. I år er årsfesten lagt til fredag 1. september.

  Den starter klokken 12.00, men plassene må være inntatt senest kl. 11.45.

  Årets hovedtaler er professor Ragni Piene, som veileder oss i «Matematikkens mangfoldigheter». Rektor Lucy Smith vil holde hilsningstale. Det vil bli utdelt flere priser. Universitetets sangere og musikere vil bidra til å gjøre seremonien til en fest.

  Fyldig program under Åpne Dager '95

  Åpne Dager '95 skal arrangeres 11.-14. oktober, og mange instanser ved universitetet arbeider iherdig med planlegging av arrangementet. Det er allerede mer enn 300 ulike poster på programmet, og flere vil det bli. Disse spenner fra interessante forelesninger, studentproduserte kortfilmer, spesialsydde omvisninger til storslåtte konserter og eventyrball.

  Reform '96

  Kirke-, utdannings-, og forskningsdepartementet har bestemt seg for å endre studiestrukturen ved Det juridiske fakultet. Reformen kommer i gang etter en innstilling fra Universitetet i Bergen, Tromsø og Oslo. Det dreier seg om en omlegging av faget slik at studentene kan velge mellom en cand.mag.-grad, hovedfagsstudier eller som nå; et rent profesjonsstudium. Uniforum vil presentere endringene nærmere senere i semestret.

  Kollegiet på nettet

  Sakskart og protokoller fra kollegiets møter er nå tilgjengelig på Internet, via universitetets hjemmesider. I løpet av noen måneder vil også kollegienotatene bli distribuert på samme måte. Dermed er papirer som tidligere bare nådde ut til en begrenset gruppe, nå tilgjengelig for alle med tilgang til Internet.

  Beste hovedoppgave

  Cand.psychol. Leila Torgersen er blitt tildelt en pris fra Psykologisk institutt for å ha levert forrige semesters beste hovedoppgave. Oppgaven har tittelen «Identitet og personlighetsforstyrrelser», og får spesielt god omtale for metodeutviklingen som kan bli nyttig for framtidig forskning på samme område.

  Nordiske universiteter

  En ny utgave av Nordisk universitetshåndbok er kommet ut. Boken beskriver universitetssystemene i alle de nordiske landene, inkludert Færøyene og Grønland, og inneholder en omfattende adresseliste. For bestilling, ta kontakt med Det nordiska universitetsadministratörssamarbetet, Åbo Akademi, Domkyrkotorget 3, FIN-20500 ÅBO.

  Ut i naturen

  Norsk Biologforening, Verdens Naturfond og Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo inviterte tidligere denne måneden til feltkurs i biologisk mangfold. omtrent 50 professorer, forskere, byråkrater, lærere, naturvernere og deres familier fikk oppleve en helg med alt fra flaggermusjakt til foredrag om kulturlandskap. Tanken er at dette skal bli et årlig arrangement for å vekke et ekte miljøengasjement.

 • Publisert 24. jan. 1996 21:11 - Sist endra 1. sep. 2014 13:02
  Legg til kommentar

  Logg inn for å kommentere

  Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
  Opprett ein WebID-brukar for å kommentere