Nytt fakultet til gammel pris


Bestyrer Monica Dalen er glad for det nye tilskuddet på universitetet - Det utdanningsvitenskapelige fakultet. (Foto: Ståle Skogstad)

Det utdanningsvitenskapelige fakultet skal etableres med et minimum av merkostnader. Universitetet i Oslo får et stort pedagogisk miljø også i europeisk målestokk.

AV SVEIN ARTHUR KALLEVIK

I slutten av mai kunne Universitetet i Oslo høste frukter av kollegievedtaket fra høsten 1992 om å etablere et nytt fakultet. Utdanningsministeren var lenge avventende til ideen, men etter mange runder og stadig flere fremlagte dokumenter, sa Gudmund Hernes ja. Fra årsskiftet blir Institutt for spesialpedagogikk (ISP), Senter for lærerutdanning og skoletjeneste (SLS) og Pedagogisk forskningsinstitutt (PFI) organisert i ett fakultet. Fakultetsadministrasjonen vil bli plassert i Helga Engs hus.

Prorektor Arild Underdal håper at samlingen av de pedagogiske miljøene under én paraply vil være positiv for både forskning og undervisning.

­ Nyopprettelsen er en god løsning, sier han.

SLANK ADMINISTRASJON

Universitetsledelsen ønsker å få en slank administrasjon på det nye fakultetet.

­ Den eneste nye stillingen vi legger opp til å finansiere, er stillingen som fakultetsdirektør. Resten av administrasjonen skal bygges opp med ressurser fra de tre enhetene og litt fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet som har hatt ansvar for PFI. Vi bør finne en løsning som ikke koster mer enn hva det ville kostet å innlemme ISP og SLS i et av de eksisterende fakulteter, sier Underdal.

Fakultetet får rundt 120 faste vitenskapelige stillinger og blir dermed et middelsstort fakultet. De tre enhetene kommer til å bestå som institutter.

­ De tre fagmiljøene har mange faglige tilknytningspunkter, og vi ønsker et fakultet som kan være en pådriver i å utvikle samarbeidet dem imellom. Fakultetet vil være et av Europas aller største utdanningsvitenskapelige miljøer. Da har vi også lov til å stille store forventninger. Det gjelder å finne frem til et samspill hvor man utnytter synergieffekter og muliggjør ambisiøse satsninger, sier Underdal.

Departementet har ennå ikke gitt tilbakemelding om gradsstrukturen. Universitetsledelsen ønsker imidlertid felles grader - cand.paed. for profesjonsstudiene og cand.polit. for hovedfagene.

IKKE FLERE FAKULTETER

For tre år siden vedtok Kollegiet at de ønsket et psykologisk fakultet, men departementet vendte tommelen ned. Derimot ble universitetet bedt om å vurdere et stort helsefakultet, en samling av medisin, odontologi, psykologi og kanskje et par av fagene som i dag ligger ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Underdal mener planleggingen av et nært samarbeid mellom medisin og odontologi om felles preklinisk undervisning allerede er kommet svært godt i gang.

­ Vi har neppe mye å hente på å samle alle fag som har noe med helse å gjøre i ett fakultet. Jeg tror vi nå ser det fakultetsmønsteret vi kommer til å ha en god tid fremover. Men det kan bli aktuelt å se nærmere på fakultetstilknytningen til enkelte fagområder og sentre, sier han.


Publisert 24. jan. 1996 21:10 - Sist endra 1. sep. 2014 13:01
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere