Kort møte

Navn: Sidsel Rogde
Utdanning: dr.med.
Tittel: Førsteamanuensis
Ansatt ved: Rettsmedisinsk institutt ved Rikshospitalet

- Hvordan vil du beskrive fagmiljøet du er en del av?

- Vi har et lite, men rikt fagmiljø. Når vi har faglige problemer, drøfter vi dem i plenum. Arbeidet spenner fra undervisning og forskning til rettsmedisinske obduksjoner etter såkalte mistenkelige dødsfall. I tillegg er vi de eneste som undersøker blodprøver (DNA-tester) i farskapssaker og biologiske spor ved for eksempel voldtekt. Forskningen vår er mye basert på denne typen saker, men vi driver også genetisk grunnforskning, krybbedødsforskning og kreftforskning. Fagmiljøet i Norge er lite, derfor forsøker vi å få et tettere nordisk samarbeid. I den anledning skal jeg arbeide ved Rettsmedisinsk institutt i København i mars for å se hvordan de arbeider, og forberede et felles forskningsprosjekt. Jobben er spennende. Det er ikke uten grunn at jeg har vært her i 13 år.

- Hvilke universitetspolitiske saker oppfatter du som viktigst?

- Jeg er egentlig ikke så opptatt av universitetspolitikk, men jeg frykter at universitetet skal miste styringen over rekrutteringen av stipendiatstillinger, fordi Forskningsrådet står for det meste av finansieringen og dermed makten. Universitetet bør ha en sterkere styring.

- Hva arbeider du mest med i øyeblikket?

- Det har gått mye tid med til å forberede et obligatorisk kurs i rettsmedisin for leger som utdanner seg innen patologi. Ellers er jeg involvert i det nordiske samarbeidet, som opprinnelig var min idé. Vi bruker også mye tid til å omstille oss til veiledningsrollen i forbindelse med at Det medisinske fakultet går over til problembasert læring. Jeg tror det blir morsomt å få en slik nærkontakt med studentgrupper og undervise på en annen måte.

- Hvem ønsker du å få presentert i neste Uniforum?

- Professor Per Holck ved Anatomisk institutt som blant annet arbeider med knokler, og som dessuten er interessert i å holde latinen i hevd.


Av Svein Arthur Kallevik
Foto: Eva C. Mortensen


Publisert 24. jan. 1996 21:06 - Sist endra 1. sep. 2014 12:54
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere