2021 - Side 3

Publisert 12. feb. 2021 16:14

– Du har gjort ein fantastisk jobb med å fremja evolusjonærbiologien. Det sa professor Nils Chr. Stenseth då han fredag overrekte Darwin-prisen til professor Finn Eirik Johansen ved Institutt for biovitskap.