2022

Sist endra 5. sep. 2022 11:29 av Martin Toft
Sist endra 31. mai 2022 15:02 av Martin Toft

Det regjeringsoppnevnte datainfrastrukturutvalget har overlevert sine foreslåtte tiltak for økt bruk av forskningsdata. 

Sist endra 7. feb. 2022 13:53 av Martin Toft
Sist endra 29. juni 2022 11:48 av Martin Toft
Sist endra 24. jan. 2022 11:04 av Martin Toft
Sist endra 30. mars 2022 13:26 av Martin Toft
Sist endra 4. jan. 2022 14:33 av Martin Toft
Sist endra 26. sep. 2022 11:58 av Martin Toft
Sist endra 26. sep. 2022 11:56 av Martin Toft
Sist endra 31. aug. 2022 22:55 av Martin Toft
Sist endra 23. feb. 2022 15:52 av Martin Toft