Unit fraråder regjeringen å endre opptakskriteriene

Unit  fraråder regjeringen å endre opptakskriteriene til høyere utdanning. Det er klart etter at Kunnskapsdepartementet har fått en rapport fra Unit som har gått gjennom problemstillingen. Det er Unit (Direktoratet for IKT og felles tjenester i høyere utdanning og forskning)  som eier  Samordna opptak. I rapporten konkluderer Unit slik: 

"Når vi vet at antall søkere til de ulike studieprogrammene og hvilke karakterer de har varierer fra år til år, er det umulig å forutsi om endringer i regelverket samlet sett vil gi ønsket effekt. Å endre i regelverk for å hjelpe én gruppe søkere har alltid konsekvenser for andre søkergrupper, og enhver endring vil føre til en rekke utilsiktede konsekvenser, også for gruppen endringen er ment å tilgodese. Unit fraråder derfor å endre på dagens regelverk som en hasteløsning nå." Dermed blir det ingen endringer i opptakskriteriene. Mange søkere hadde ønsket det på grunn av at skriftlige eksamener er blitt avlyste det siste året på videregående som en konsekvens av tiltakene mot koronapandemien. 

 

Publisert 24. mars 2021 11:57 - Sist endra 24. mars 2021 11:57
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere