UiO-professor Bård Harstad er tildelt HUMSAM-prisen av Det Norske Videnskaps-Akademi

Bård Harstad har fått HUMSAM-prisen fra Akademiet. Begrunnelsen er at han blant annet har bidratt til å gjøre miljø-økonomi mer relevant, mer tverrfaglig og mer synlig.

FÅR PRIS: Økonomiprofessor Bård Harstad fra UiO er tildelt HUMSAM-prisen av Videnskaps-Akademiet. 

Foto: Ola Gamst Sæther/UiO

Prisvinner Bård Harstad mottar 250.000 kroner og holder en HUMSAM-forelesning i Akademiet i 2023.

I Akademiets begrunnelse slår priskomiteen fast at: «Harstad får prisen for sitt arbeid med å vise hvordan økonomisk teori kan benyttes til å forbedre miljøpolitikken. Harstad har bidratt til å gjøre miljø-økonomi mer relevant, mer tverrfaglig og mer synlig. Gjennom å benytte innsikter fra både statsvitenskap og politisk økonomi har han bygget bro mellom ulike forskningsmiljøer og bidratt til forståelse av hvilken politikk som ikke bare er god, men også politisk gjennomførbar.», står det i begrunnelsen, ifølge en pressemelding fra Akademiet. 

Årets vinner av HUMSAM-prisen er aktuell gjennom sin forskning på miljø-økonomi i en tid der kompensasjon i miljø- og klimasaker diskuteres under klimatoppmøtet i Sharm el-Sheik.

– Det er er stort gap mellom den klima- og miljøpolitikken som er ideell, og den som blir gjennomført i praksis. Jeg forsker for å bygge bro over gapet. Da kan vi forstå både hvorfor vi har feilet så langt, og hvordan vi kan designe politikk som er bra for miljø så vel som for politikere som ønsker gjenvalg, sier HUMSAM-prisvinner Bård Harstad, UiO.

 

Tverrfaglig
- Bård Harstad er nyskapende i å kombinere teorier, blant annet spillteori og økonomisk teori. Han evner å bygge bro mellom ulike forskningsmiljøer, sier visepreses Terja Lohndal i Det Norske Videnskaps-Akademi. 

Emneord: Videnskaps-Akademiet, Priser, Økonomisk institutt
Publisert 17. nov. 2022 22:22 - Sist endra 17. nov. 2022 22:22
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere