Universitetsstyret har møte i dag - fylg med på direkten!

Strategi for open tilgang og ein ny utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet er to av sakene som kjem opp i dagens møte i Universitetsstyret.

Mange personar av begge kjønn sit rundt eit møtebord i Professorboligen

KORT MØTE: I dag har Universitetsstyret eit kort møte på to og ein halv time. Strategien for open tilgang av forskingspublikasjonar er blant sakene som kjem opp. 

Foto: Martin Toft

Klokka 10.00 samlar Universitetsstyret seg i Professorboligen i sentrum for det aller første møtet i haust.  Det skal halda på fram til klokka 12.30. Heile møtet blir strøymd over nettet på denne nettsida. 

Dette er saklista for dagens møte:

Møte nr. 5/2022 i universitetsstyret

Møtet vil bli streamet. 

Tid og sted: 6. sep. 2022 10:0012:30, Professorboligen, Karl Johansgate 47 / Zoom

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 34/22 Godkjenning av dagsorden og habilitet

Forslag til vedtak:

Dagsorden og habilitet ble godkjent.


V-SAK 35/22 Forslag til utviklingsavtale for UiO 2023-2026

Saksnr. 21/2697

Saken behandles i lukket møte, unntatt offentlighet offl § 14

Forslag til vedtak:

1. Universitetsstyret slutter seg til forslaget om utviklingsavtale for UiO 2023-2026.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i åpent møte

Diskusjonssaker


D-SAK 4/22 Tilsyn med UiOs kvalitetsarbeid – status og dokumentasjon til NOKUT

Saksnr. 2021/4398

Saksdokumenter:


Informasjonssaker


I-SAK 15/22 Orientering om semesterstart

Ikke saksdokumenter


I-SAK 16/22 Strategi for åpen tilgang

Saksnr. 

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 9/22 Universitetsdirektørens orienteringer

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 10/22 Eventuelt


Ordinære saker


V-SAK 36/22 Godkjenning av protokoll for inneværende møte

Forslag til vedtak:

Protokollen ble godkjent. 


Protokoll

Emneord: Universitetspolitikk Av Martin Toft
Publisert 6. sep. 2022 09:02 - Sist endra 6. sep. 2022 09:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere