UiO mister sin største parkeringsplass på Blindern

Blindern studenthjem og Aspelin Ramm Eiendom går sammen om å utvikle en tomt på 7000 kvadratmeter som Universitetet i Oslo i dag disponerer til parkering. 

PARKERINGSPLASSEN SOM FORSVINNER: Parkeringsplassen i Problemveien vis-á-vis Frederikkebygningen brukes i dag hovedsakelig av studenter og ansatte ved UiO. Bildet er tatt 22.juni, men er utenom feriene vanligvis full av biler. 

Foto: Ola Gamst Sæther

Blindern Studenterhjem inngår partnerskap med Aspelin Ramm om utvikling av en sentral tomt på Blindern som er nærmeste nabo til Universitetet i Oslo og Oslo Science City. Partene ønsker å utvikle det som i dag er en parkeringsplass på cirka 7000 kvadratmeter i tråd med universitetets og Oslo Science Citys mål for området, melder Aspelin Ramm Eiendom i en pressemelding denne uken.

Tomta det handler om, ligger i Problemveien og brukes i dag som parkeringsplass hovedsakelig av studenter og ansatte ved UiO. En del av parkeringsplassen kan også benyttes av eksterne besøkende. 

SKAL MØTE FRAMTIDENS BEHOV: Slik ser Aspelin Ramm for seg at at tomta kan utnyttes. "Arealene vil mest sannsynlig utvikles til funksjoner som forskning og undervisning sammen med næringsliv og innovasjon", melder Aspelin Ramm i en pressemelding.(Illustrasjon fra Aspelin Ramm)

For å realisere dette etableres det et utviklingsselskap som eies av Blindern Studenterhjem og Aspelin Ramm, med eierandel på 50 prosent hver, kommer det fram i pressemeldingen.

– Vi ønsker å endre bruken fra parkeringsplass til et bygg som kan møte de fremtidige behovene til aktører innen forskning, undervisning og innovasjon, slik at vi blir en god nabo for universitetet, Oslo Science City og andre. Dette er en veldig spennende mulighet for oss, sier Christian Lindvall Dahlgren, styreleder og husfar på Blindern Studenterhjem.

Her vil vi også ha tett og god dialog med universitetet som vår nærmeste nabo, forsikrer Gunnar Bøyum, administrerende direktør i Aspelin Ram.

Eiendommens beliggenhet gir unike muligheter

Hva prosjektet skal inneholde er det ifølge pressemeldingen for tidlig å si noe konkret om, men arealene vil mest sannsynlig utvikles til funksjoner som forskning og undervisning sammen med næringsliv og innovasjon.

– Eiendommen inngår også i innovasjonsdistriktet Oslo Science City og er et byutviklingsprosjekt som vil strekke seg over flere tiår. Dette representerer både næringsliv, offentlig forvaltning og akademia i en felles innsats for å styrke Oslo og Norge som innovasjon- og kompetansesenter. Byutvikling og innovasjon er midt i kjernen av hva vi skal ha fokus på i Aspelin Ramm, sier Bøyum.

Eiendommens sentrale beliggenhet gir unike muligheter for en utvikling som kan bli en viktig brikke i realiseringen av innovasjonsdistriktet, der kunnskap kobles med næring og byliv. Parkeringstomten er en av de tomtene i dette delområdet som vil kunne realiseres først, konstaterer eiendomsselskapet i sin pressemelding.

Emneord: Eiendom, Parkering
Publisert 22. juni 2022 12:54 - Sist endra 22. juni 2022 12:54

Får vi endelig et konferansesenter i nærheten av Campus?

Anne-Gunn Thyrum Nilsen - 23. juni 2022 08:19
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere