Sommerskolens nye direktør: – Nå gleder vi oss til å ta imot studenter på campus igjen

– Etter to år med digital undervisning, kan sommerskolen endelig ta imot studenter på campus igjen, forteller direktør Anne Cathrine Uteng da Silva. Men dette gjelder med ett unntak, bare norskkursene. De øvrige emnene vil fortsatt være digitale.

 

Portrett av en kvinne

I NY JOBB PÅ UIO: Anne Cathrine Uteng da Silva overtok denne måneden jobben som direktør for Den internasjonale sommerskole ved UiO (ISS)

Foto: Ola Gamst Sæther

Når Den internasjonale sommerskolen ved UiO åpner dørene for studenter fra hele verden 27. juni, blir det for 76. gang. Første gang var i 1947. Da ble to hundre amerikanske studenter invitert til Oslo som en takk til amerikanske universiteter, som lot norske studenter fullføre gradene sine i USA under den tyske okkupasjonen.

Siden den gang har Sommerskolen ønsket studenter velkommen hver sommer helt fram til 2020 hvor undervisningen på campus ble avlyst og erstattet av et digitalt tilbud. Også sommeren 2021 måtte sommerskolen gjennomføres digitalt.

Internasjonal ledererfaring

– Jeg er svært imponert over hvordan skolens tidligere direktør Nita Kapoor og staben her snudde seg rundt og laget et digitalt tilbud, kommenterer Anne Cathrine Uteng da Silva.

Vi møter den nye direktøren på en av hennes første dager på kontoret i sommerskolens lokaler i Georg Morgenstiernes hus på Blindern. Anne Cathrine Uteng da Silva overtok denne måneden sjefsstolen etter Nita Kapoor som går av med pensjon i år.

– Det er stor stas å være tilbake, bemerker Uteng da Silva som har studert både sosiologi og pedagogikk på Blindern, i tillegg til utviklingsstudier og media på høgskolene i Volda og Oslo og Akershus.

Hun har tidligere arbeidet som generalsekretær i FN-sambandet, i Flyktninghjelpen og for Norsk Folkehjelp. I Flyktninghjelpen jobbet hun med store humanitære kriser, blant disse ebolaepidemien i Vest Afrika og flyktningkrisene i Syria og Hellas hvor hun blant annet hadde ansvaret for samarbeidet med FN. I Norsk Folkehjelp hvor hun var ansatt i 19 år, hadde hun flere lederstillinger, blant disse stillingen som regionsdirektør for det sørlige Afrika.

Hagehøns og qigong

Interessen for andre land og kulturer har hun hatt helt siden hun var ganske liten. Etternavnet da Silva har hun fått av sin portugisiske ektemann.

– Jeg traff ham da jeg jobbet som reiseleder på Madeira på slutten av 80-tallet, forteller hun.

Sammen har de tre sønner. Den eldste er ferdig utdannet sivilingeniør, og nummer to studerer i London. Kun yngstemann som er russ i år, bor fortsatt hjemme sammen med foreldrene i huset på Nesodden. 

Fritiden tilbringer Uteng da Silva gjerne i hagen, i hvert fall om våren og sommeren.

– Jeg trives godt med å dyrke grønnsaker, og jeg har fem hagehøns som skaper mye liv og røre. Jeg prøver også å gjøre qigong og lese bøker, svarer hun når hun blir bedt om å fortelle litt om hobbyene sine.

Bærekraftig utvikling er nøkkelen

Ser man bort fra den korte tiden i reiselivsbransjen, har arbeid med utvikling og humanitære utfordringer rundt omkring i verden, preget Uteng da Silvas arbeidskarriere.

Dette engasjementet kan hun også dra nytte av i sin stilling som direktør for sommerskolen. Et av emnmene som tilbys på sommerskolen, er Utviklingsstudier, i tillegg til blant annet kurs om likestilling i Norden, norsk litteratur, den norske velferdsstaten, internasjonal politikk og fredsforskning.

– Jeg er spesielt opptatt av bærekraftig utvikling, forteller Anne Cathrine Uteng da Silva og utdyper:

– Bærekraftig utvikling er nøkkelen til å få til en mer rettferdig og bærekraftig verden for alle. Det handler ikke bare om å stoppe klimaendringene selv om det er viktig. For ikke å bruke opp den eneste kloden vi har, må vi finne løsninger som balanserer belastningene på miljøet med forbruket og økonomien vår, og vi må finne bedre måter å fordele ressursene på. Da blir det bærekraftig både for menneskene og for miljøet.

– God utdanning er et mål i bærekraftsagendaen som er superviktig. Å utdanne studenter med kunnskap, evne og vilje til å skape en bedre verden, er nøkkelen til utvikling, legger hun til.  

– Det er en spennende tanke, svarer hun når Uniforum lurer på om dette kanskje er en idé til et eget bachelor- eller masteremne på sommerskolen.

– Men foreløpig er jeg først og fremst opptatt av å bli kjent med staben og arbeidsoppgavene, understreker hun.

– Det er mye å sette seg inn i, men sommerskolen har heldigvis mange dyktige ansatte jeg kan støtte meg på, legger hun til.

Uvisst hvordan det blir i framtiden

De fast ansatte ved sommerskolen utgjør totalt ca. 20 årsverk. I tillegg underviser rundt 40 vitenskapelig tilsatte og lærere fra UiO og andre norske utdanningsinstitusjoner på de ulike kursene.

Direktør Anne Cathrine Uteng da Silva beskriver UiOs internasjonale sommerskole som en av de eldste sommerskolene i verden.

Å styrke sommerskolens økonomi, tror hun blir den største utfordringen. Da kurstilbudet ble digitalt og dessuten gratis, mistet sommerskolen inntekter i tillegg til at sommerskolen også måtte dekke utgifter til innkvartering i Oslo fordi kontraktene allerede var signert.

Det er også en viss usikkerhet knyttet til hvordan sommerskolen skal være i framtiden, røper direktøren.

– Den fortsatte usikkerheten rundt pandemisituasjonen da kursplanen ble lagt i fjor høst, er årsaken til at sommerskolen i år tilbyr en hybridløsning med både digital og fysisk undervisning. Hvorvidt sommerskolen vil fortsette med en løsning hvor undervisningen i enkelte emner foregår på nettet, er det for tidlig å svare på, sier hun.

– Men det er nærliggende å fortsette med noen digitale tilbud framover, ettersom disse har noen fordeler. Digitalisering er dessuten prioritert av styret, legger hun til.

VIKTIG Å MØTES: –  Jeg tror på dialog og kontakt på tvers av landegrenser, at det å møtes fysisk har en stor merverdi, understreker Anne Cathrine Uteng da Silva. (Foto: Ola Gamst Sæther)

Norskkurs på campus

Mens norskkursene arrangeres på campus, vil de øvrige master- og bachelorkursene også i år foregå på nettet. Unntaket er et nytt emne kalt Political Data Science Hackathon, som er et tilbud eksklusivt for studenter ved UiO, kan direktøren fortelle.

Dette bacheloremnet handler ifølge beskrivelsen om hvordan man kan bruke data til å lete etter svar på aktuelle spørsmål som for eksempel hvilke tiltak som hjelper mot klimaendringer, hvordan vi kan begrense fattigdom, og hvem som har størst sannsynlighet for å vinne presidentvalget.

338 studenter vil gå på norskkurs på campus i år.

– Mange av disse bor i Norge, mens andre kommer tilreisende. Blant de sistnevnte er det flest deltakere fra USA, men Pakistan og Filipinene er også godt representert, kommenterer direktøren som gleder seg til å ta imot norskstudentene på campus.

– Det sosiale programmet er også viktig, understreker hun.

– Vi arrangerer uformelle sammenkomster og ekskursjoner i Oslo og omegn slik at studentene får mulighet til å bli godt kjent.

Litt endret studensammensetting

Av totalt 1336 søkere til de digitale kursene var det  i år 248 som fylte kriteriene for opptak til høyere studier. Av disse har 220 takket ja til tilbudet. Blant disse er det mange norske deltakere, men det kommer også flere fra Kina, USA og Vietnam. Russland er representert med ni deltakere, kan Uteng da Silva fortelle.

Hun anslår at det i år vil være rundt 80 nasjoner representert på sommerskolen.

At så mange av emnene også i år foregår digitalt, har ført til en litt endret sammensetting av studentene.  Uteng da Silva forklarer dette hovedsakelig som en konsekvens av at kostbare reiseutgifter til og fra Oslo ikke er et tema. Dette har ført til at antallet elever for eksempel fra land i Latin Amerika er gått opp.

Men den digitale undervisningen har også ulemper.

– Når studentene holder til i ulike tidssoner, vil noen måtte logge seg på om natten. Digital undervisning gir heller ikke den samme muligheten til å bli kjent og knytte kontakter, kommenterer den nytilsatte direktøren.

– Jeg håper at vi i framtiden vil kunne samle de fleste studentene på campus. Jeg tror på dialog og kontakt på tvers av landegrenser, at det å møtes fysisk har en stor merverdi.

 

 


 

 

Emneord: Den internasjonale sommerskole Av Grethe Tidemann
Publisert 25. mai 2022 04:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere