I dag starter valget på ny representant for de midlertidig vitenskapelige ansatte i Universitetsstyret

Like rettigheter, en attraktiv arbeidsplass, godt fellesskap, bedre samhandling og en inkluderende personalpolitikk.  Det er noen av sakene som engasjerer de fem som ønsker å bli representant for de midlertidig vitenskapelige ansatte i Universitetsstyret. 

Tre kvinner og to menn og et styrebord

FEM KNIVER OM EN PLASS: Stipendiatene Amna Mahmood, Edvard Aksnes, Anniken Hotvedt Sundby, Stian Kogler og Annichen Kongsvik Sæteren ønsker seg alle sammen en plass ved universitetsstyrebordet. (Arkivfoto)

Foto: Ola Gamst Sæther og UiO

Fra klokken 08:00 i dag starter valget på ny representant for de midlertidige vitenskapelige ansatte i Universitetsstyret. Valget varer fram til 27. mai klokka 23:59. Den som blir valgt vil erstatte Elisabet García González som har sittet der i ett år. Nå vil to menn og tre kvinner kjempe om å overta denne plassen. De fem er stipendiatene Stian Kogler, Amna Mahmood, Annichen Kongsvik Sæteren, Edvard Aksnes  og Anette Hotvedt Sundby. 

Valg til Universitetsstyret

* Valgperioden er fra 23. mai kl. 08.00 til 27. mai kl. 23.59.
* Forslagsrett og stemmerett i valget, og rett til å være kandidat, har midlertidige vitenskapelige ansatte i minimum 50 prosent stilling og ansatte med midlertidig stilling som professor II.
* Universitetsstyret er UiOs øverste organ. Styret har elleve medlemmer. Rektor er styrets leder.
* Styremedlemmene velges hvert fjerde år. Unntaket er studentene og representanten for de midlertidige, vitenskapelige ansatte, som velges årlig. Les mer på UiO.no

• Les også: Disse fem vil inn i UiO-styret

Uniforum har tatt kontakt med hver enkelt av kandidatene og bedt dem om å bruke rundt ti linjer til å svare på hvorfor akkurat de er den beste kandidaten. 

Edvard Aksnes, stipendiat, Matematisk institutt, MN-fakultetet

– Hvorfor er du den beste kandidaten?

– Jeg har ikke store politiske ambisjoner, men var snarere interessert i å løfte tre saker til universitetsstyret. Disse er: jeg ønsker å se på konkrete tiltak som kan bedre samhandlingen mellom de forskjellige instituttene, forbedre tilbudet som gis til nyansatte i vitenskapelige stillinger som flytter inn til Norge fra utlandet, samt å se på hvilke forebyggende tiltak som kan fange opp og hjelpe dem som er i tidlige stadier av psykisk lidelse. Jeg ble også motivert av en pliktfølelse og ønske om å bidra da jeg fikk høre at det var en mangel på kandidater til vervet.

Les mer på valgplattformen

 

Annichen Kongsvik Sæteren, stipendiat, Nordisk institutt for sjørett, Det juridiske fakultet.

Hvorfor er du den beste kandidaten?

– De som stemmer på meg, stemmer for å gjøre UiO til en mer attraktiv arbeidsplass - en arbeidsplass hvor arbeidsmiljø og arbeidsvilkår er menneskevennlig og inkluderende. Dette skal vi oppnå gjennom konkrete tiltak som bedre lønn for midlertidig ansatte, mer psykososial støtte og mentorordninger, samt gjennomgang av forutsetningene i og for undervisningsregnskap og gjennomføringsstipend.

Les mer på valgplattformen

 

Stian Kogler, stipendiat, Kjemisk institutt, MN- fakultetet: 

– Hvorfor er du den beste kandidaten?

– Jeg brenner for like rettigheter og like muligheter. Det har vært min hjertesak gjennom ungdoms- og studenttiden min i organisasjonslivet. Det samme gjelder på jobb og som underviser. Jeg ønsker å bruke min energi og mitt engasjement gjennom å stille til valg til styret på UiO.

Politikk er å prioritere, og jeg mener tiden er inne for å prioritere oss midlertidig vitenskapelig ansatte. Vi er en viktig del av maskineriet som driver universitetet. Din stemme kan skape forandring. Men for at den skal kunne gjøre det, må du bruke den stemmen. Gå på evalg.uio.no og avgi din stemme.

– Gir du stemmen til meg, kan du være trygg på at jeg kommer til å jobbe for tiltak for ukrainske forskere og studenter, for å integrere de internasjonale bedre på campus og i universitetsdemokratiet, for bedre og rausere rammevilkår for arbeidshverdagen vår. Og du kan være trygg på at jeg vil kjempe for å styrke likestillinga på universitetet.

Det er når vi står skulder til skulder som arbeidstakere at vi kan påvirke universitetet, samfunnet, og vår egen arbeidshverdag.

Les mer på valgplattformen

 

Amna Mahmood: stipendiat, Institutt for kulturstudier og orientalske språk, HF-fakultetet

– Hvorfor er du den beste kandidaten?

– Jeg bryr meg og at vi har et godt fellesskap på universitetet, og at alle trives og føler seg ivaretatt. Jeg synes det er viktig at alle inkluderes i beslutningsprosessene, og at det ikke skjer en nedprioritering av saker fordi de f.eks. bare gjelder noen få. Som kandidat til universitetsstyret for gruppen midlertidige vitenskapelige ansatte håper jeg å bidra til dette arbeidet.

Les mer på valgplattformen

 

Anniken Hotvedt Sundby, stipendiat på Institutt for pedagogikk, UV-fakultetet

– Hvorfor er du den beste kandidaten?

– Jeg stiller til valg fordi det å representere de midlertidig ansatte oppleves viktig og meningsfullt. Jeg har noe kunnskap og erfaring fra utdanningsfeltet og instituttstyret fra før, så jeg håper jeg ikke vil bruke altfor lang tid på å forstå prosessene før jeg kan bidra i drøftinger av viktige saker og spørsmål. Når representant for de midlertidig ansatte kun sitter i ett år, og det allerede sitter 10 representanter med sine agendaer i universitetsstyret, er det også utfordringer knyttet til kontinuitet og oppfølging av saker, men jeg ønsker å være en aktiv representant som kan stille gode spørsmål og bidra til å justere kurs i saker som angår oss midlertidig ansatte.

– Jeg har forsøkt å være både realistisk og konkret i min valgplattform. Jeg har valgt å prioritere spesielt fire saker. Dette er inkluderende og forutsigbar personalpolitikk, styrke forskerutdanning og undervisning, språk i akademia og tverrfaglighet.

Les mer på valgplattformen

 

UiOs sider om valg av representant for de midlertidig vitenskapelige ansatte i Universitetsstyret, er det mulig å lese mer om valgprosessen og den elektroniske stemmegivningen på UiO.

Emneord: Valg 2022 Av Martin Toft
Publisert 23. mai 2022 03:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere