UiO-forskere fikk prestisjetung EU-tildeling

Inger Skjelsbæk fra Senter for tverrfaglig kjønnsforskning og Sebastian Watzl fra Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk er de to UiO-forskerne som nå er tildelt ERC Consolidator Grants. 

En kvinne og en mann med skjegg og briller

FIKK EU-TILDELINGER: Professor Inger Skjelsbæk og førsteamanuensis Sebastian Watzl er tildelt ERC Consolidator Grants. 

Foto: UiO

Det europeiske forskningsrådet (ERC) deler ut forskningsmidler i fire ulike kategorier. ERC Consolidator Grants krever at forskerne har mellom syv og tolv års erfaring etter fullført ph.d-grad.

UiO hadde 31 søknader til ERC 2020 Consolidator Grant 2020. Ti søknader gikk videre til trinn 2 og ble endelig vurdert for mulig innvilgning av ERC. To kom til slutt gjennom nåløyet, opplyser UiO på sine nettsider.

– ERC-tildelingene henger høyt, og jeg vil gratulere forskerne våre som nådde helt frem i denne runden! Vi hadde mange sterke søknader som tydelig viser både bredden og kvaliteten i forskningen vår. Det er også hyggelig å gratulere andre norske forskere med tildeling - denne gangen hele fire fra Universitetet i Bergen sier UiO-rektor Svein Stølen.

UiO til nå fått totalt 50 ERC grants i Horisont 2020:

 • 25 ERC Starting Grants
 • 18 ERC Consolidator Grants
 • Fem ERC Advanced Grants
 • To Synergy Grants (Kilde: UiO

Barn født av krig

Professor Inger Skjelsbæk ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning får midler til sitt forskningsprosjekt om hvordan barn født av krig kan bli forstått som en sikkerhetsrisiko, og hva betyr det for et barn som blir forstått slik.

– Noen har hevdet at de må forstås som iboende uskyldige, mens andre har sett på dem som en iboende sikkerhetsrisiko. I prosjektet vil vi undersøke hvordan disse ulike fortellingene om disse barna formes og hvordan de selv forholder seg til ideene/fortellingene om dem, sier Skjelsbæk.

Prosjektet skal undersøke tre ulike generasjoner krigsbarn i Europa: barn fra andre verdenskrig hvor far representerte fienden, barn født gjennom krigsovergrep på Balkan og barna født av europeiske fremmedkrigere til ISIS/DAESH. Krigsbarn som gruppe har ofte blitt oversett og stigmatisert. Håpet er å finne ut hva disse barna kan lære oss om hvordan de har mobilisert og kjempet for rettigheter slik at vi ikke behøver å gi beklagelser i fremtiden for hvordan krigsbarn i av i dag blir behandlet.

Konkurransen om forskningsmidler fra EU er hard, og forskerne som når helt frem er i verdensklasse, skriver UiO i pressemeldingen. 

– Denne tildelingen betyr utrolig mye. Det oppleves som en stor anerkjennelse av forskningen min og det jeg er opptatt av, nemlig hvordan det er å overleve og komme seg videre etter krig og konflikt. Jeg er særlig glad for at vurderingen fra ERC har vektlagt og fremhevet det flerfaglige ved prosjektet som en styrke, avslutter en fornøyd Skjelsbæk.

Hvordan skape gode oppmerksomhetsmønstre

– Å framdyrke gode oppmerksomhetsmønstre er viktig for hver enkelt av oss. Men innskrenking og villedning av vår oppmerksomhet er også gjennomgripende trusler mot sosial tillit, og et felles kunnskapsgrunnlag, sier førsteamanuensis i filosofi, Sebastian Watzl.

Watzl er tildelt ERC Consolidator Grant for sitt prosjekt GOODATTENTION. Prosjektet skal se på det filosofer kaller normative spørsmål om oppmerksomhet: om hva som er passende, korrekte eller rasjonelle oppmerksomhetsmønstre. Dette skal så kobles til hvordan oppmerksomheten faktisk fungerer, både hos et individ og i grupper og samfunn.

– GOODATTENTION vil utvikle en teori for hvor normene for vår oppmerksomhet oppstår, og hvordan vi kan tenke systematisk om dem, og en teori som kan utfordre vår etablerte normative tenkning om oppmerksomhet, sier Watzl.

I sin banebrytende og tverrfaglige tilnærming knyttes studiet av naturen og oppmerksomhetens kausale rolle i psykologi, nevrovitenskap og lingvistikk med de filosofiske beslutningsteoriene, epistemologien og etikken. Prosjektet utvikler et enhetlig grunnlag for studiet av oppmerksomhetsnormer.

– Prosjektet forbinder mange faglig interessante temaer, og samtidig håper jeg det kan være noe som andre finner interessant, og som samfunnet har bruk for, sier en fornøyd Watzl.

Samarbeid mellom forskere og administrasjon

– UiOs gode resultater innen ERC skyldes først og fremst høy faglig kvalitet på forskningen, men også et administrativt støtteapparat både sentralt og på fakultetene som er profesjonelt og som bidrar med råd og koordinering i søknadsprosessen. Et stort gratulerer til alle!, sier Stølen.

 

 

  Emneord: ERC, Horisont 2020, Forskning
  Publisert 10. des. 2020 04:30 - Sist endra 10. des. 2020 08:37
  Legg til kommentar

  Logg inn for å kommentere

  Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
  Opprett ein WebID-brukar for å kommentere