UiO er tildelt 698,42 millioner til 67 forskningsprosjekter

Forskningsrådet har i dag tildelt 2,65 milliarder kroner til nyskapende prosjekter.  Universitetet i Oslo får aller mest av de norske forskningsinstitusjonene med like mange prosjekter alene som NTNU, UiB og Oslomet får til sammen. 

En mann med briller og dress står på Frederikkeplassen på Blindern

HÅVER INN FORSKNINGSPENGER: Rektor Svein Stølen kan glede seg over at UiO håver inn nesten 700 millioner kroner til 67 prosjekter innenfor nyskapende forskning. Det er langt mer enn de andre universitetene får. 

Foto: Ola Gamst Sæther

Statistikken fra Forskningsrådet viser at Universitetet i Oslo får tildelt helt nøyaktig 698,452 millioner kroner til 67 prosjekter innenfor paraplyen nyskapende forskning.  Prosjektene som håver inn mest får 12 millioner kroner, mens andre prosjekter får tildelinger fra 3,9 millioner kroner og oppover.  Spennvidden av fagområder som har fått penger er svært stor. Den favner alt fra norrøn poesi i sagatiden til covid-19 og antibiotikapolitikk og bruken av sosiale medier blant unge, går det fram av en oversikt fra Forskningsrådet

Midlene som tildeles i dag går til forskere i forskningsinstitusjonene i ulike stadier av karrieren, og skal gi fornyelse og utvikling i forskningen innenfor alle fag og tematiske områder. Til sammen var det nesten 2400 prosjekter som søkte.

– Både koronapandemien, klimakrisen og den grønne omstillingen viser hvor viktig banebrytende forskning er for samfunnet. Disse pengene styrker kvaliteten i norsk forskning og kan gi oss den kunnskapen vi trenger for å komme gjennom krisene, skape nye næringer og arbeidsplasser og inkludere flere i arbeidslivet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim i en pressemelding fra Forskningsrådet. 

Mange av forskerprosjektene som får midler er spesielt rettet mot områder der det er stort behov for ny kunnskap.

– Vi trenger mer kunnskap for å løse utfordringer på mange ulike samfunnsområder. Regjeringen investerer målrettet i forskning for å øke kvaliteten og gi oss kunnskapen vi trenger for å sikre Norges fremtid. Siden 2013 har forskningsbudsjettene økt med over 50 prosent, sier Asheim.

Se lister over innvilgede prosjekter i ulike deler av landet:

Totalt er 11 prosent av søknadene innvilget. Forskerprosjektene som slapp gjennom nåløyet, er sikret finansiering i tre til seks år.

Organisasjonene som har fått innvilget fem eller flere søknader:

]Organisasjon

Antall
innvilgede Forskerprosjekter

Innstilt beløp
(i tusen kroner)

UNIVERSITETET I OSLO

67

698 452

NTNU

28

292 771

UNIVERSITETET I BERGEN

27

271 739

OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET

13

135 863

UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

12

114 007

SINTEF AS

8

   86 124

INSTITUTT FOR FREDSFORSKNING (PRIO)

7

   68 082

INSTITUTT FOR SAMFUNNSFORSKNING

6

   67 813

NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)

5

   55 853

NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING

5

   53 789

CHR MICHELSENS INSTITUTT

5

   50 915


Klimavennlig vurdering 

Et stort apparat har vært i sving for å vurdere kvaliteten på søknadene, både i og utenfor Forskningsrådet.

— For å gi hver søknad en så grundig behandling som mulig, har vi håndplukket mer enn 700 internasjonale fageksperter til å vurdere søknadene, sier fungerende administrerende direktør i Forskningsrådet, Anne Kjersti Fahlvik.

Søknadsbehandlingen har gått som planlagt under koronakrisen.

— Panelarbeidet er gjort heldigitalt. Tidligere har vi i all hovedsak flydd inn eksperter fra utlandet for å vurdere søknader i fysiske møter. De digitale mulighetene gjør det mulig å redusere klimautslipp og likevel holde tidsplanen. Vi har fått verdifulle og positive erfaringer med hvordan panelarbeidet kan gjennomføres, sier Fahlvik.

Tildelingene i desember

Tildelingen av Forskerprosjekt er den tredje av tildelingene som skjer den siste uken før jul. I morgen står Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor for tur. Tirsdag 15. desember offentliggjorde Forskningsrådet tildelinger for Kompetanse- og samarbeidsprosjekt, mens Innovasjonsprosjekt i næringslivet kom fredag 11. desember.

Emneord: Forskning, Økonomi
Publisert 16. des. 2020 11:28 - Sist endra 16. des. 2020 11:28
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere