Morten Dæhlen skal lede senter for data- og beregningsvitenskap på UiO

Morten Dæhlen er ansatt som leder for det nye forskningssenteret dScience ved MN-fakultetet på UiO. Han begynner i jobben 1. januar 2021.

En mann står ved siden av Focaults pendel i Fysikkbygningen.

FÅR NY TOPPJOBB: Morten Dæhlen går fra stillingen som dekan til jobb som leder for nytt forskningsenter på MN-fakultetet. 

Foto: Ola Gamst Sæther

Det er Universitetsstyrets ansettelsesutvalg som har ansatt avtroppende MN-dekan Morten Dæhlen som leder for det nye senteret for data og beregningsvitenskap (dScience), melder MN-fakultetet i en pressemelding.  Dermed vil Morten Dæhlen fortsette å jobbe på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet etter han går av dekan ved årsskiftet. 

– Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på arbeidet med å etablere og utvikle dScience. Samtidig som dette er en interessant lederjobb, ser jeg også frem til å arbeide tettere på viktige faglige problemstillinger, enn det jeg har gjort de siste årene. Jeg har også lært mye i jobben som dekan og instituttleder som jeg tar med meg inn i arbeidet med dScience, sier Dæhlen, som mener tiden er moden for at UiO og Norge hevder seg internasjonalt på fagområdet:

– Beregningsvitenskap  og «data science» har lenge vært en stor forskningsaktivitet ved Universitetet i Oslo. Veksten på disse områdene er fortsatt stor og behovet for å forstå og bruke data i forskningen, forvaltning og næringsutvikling øker kraftig.

Morten Dæhlen (61) er professor i informatikk innen numerisk analyse og geometrisk modellering. Dæhlen kommer fra åtte år i stillingen som dekan for Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet. Tidligere har Dæhlen vært instituttleder ved Institutt for informatikk og hatt lederjobber i SINTEF, Norges forskningsråd og Simula Research Laboratory AS. Han tiltrer som senterleder 1. januar 2021.

Dette er dScience:

Det nye senteret etableres januar 2021 med formål å samle forskningsmiljøer for data science og beregningsorientert vitenskap på tvers av fagområder og institutter, for å styrke UiOs vitenskapelige posisjon og posisjonere Norge på den internasjonale arena innen fagområdet. Gjennom grunnleggende langsiktig forskning i tett samarbeid med næringsliv og offentlig sektor skal senteret bidra til utdanning av morgendagens arbeidsstyrke og utvikling av det generelle kunnskapsgrunnlaget for å skape nye, lønnsomme arbeidsplasser. Senteret skal skape nye arenaer for samhandling og utvikle samarbeid på tvers av fag og disipliner, og mellom akademia, næringsliv og offentlig sektor.

dScience vil tilhøre Det matematisk- naturvitenskaplige fakultet og vil fra oppstarten være lokalisert med aktiviteter og lokaler ved Georg Morgenstiernes hus på Blindern og i Forskningsparken, går det fram av pressemeldingen. 

Publisert 2. des. 2020 13:42 - Sist endra 2. des. 2020 13:42
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere