Rita Hvistendahl eneste dekankandidat på UV

Bærekraft står sentralt i team Hvistendahls valgplattform. Dekanlaget vil også undersøke mulighetene for å ta over en av bygningene på Nedre Blindern.

ØNSKER SAMLOKALISERING: I dag har UV-fakultetet hovedsete i Helga Engs hus, men her er det ikke plass til alle. Dekankandidat Rita Hvistendahl lover å gå i dialog med UiO for å om mulig få tilgang til et av byggene som blir fraflyttet når Livsvitenskapsbygget er klart.

Foto: S.R. Nielsen/ILS og Margareth Bentsen/UiO

Fristen for å foreslå kandidater til dekanvalget på Det utdanningsvitenskapelige fakultet gikk ut mandag denne uka.

I dag er det kunngjort på fakultetets nettsider at jakten på fakultetets neste dekan har resultert i én kandidat: Instituttleder ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Rita Hvistendahl.

Dermed er det også klart at sittende dekan Sten Ludvigsen gir seg etter bare én periode.

Bygger på Strategi 2030

Hvistendahl er nominert av en gruppe på 34 personer.

Med seg på laget har hun førsteamanuensis Melanie Kirmess som prodekan/stedfortreder med ansvar for studier. I tillegg består teamet av professor Erik Knain som prodekan for forskning og førsteamanuensis Crina Damsa (fra høsten 2021) som visedekan for innovasjon og digitalisering.

Sammen bygger de plattformen på UiOs Strategi 2030 og på UV-fakultetets egen strategi «Kunnskap, deltakelse og ansvar for bærekraftige samfunn», som ifølge plattformen skal legges fram for vedtak i fakultetsstyret denne høsten:  

Gjennom lokalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid skal UV under Rita Hvistendahl utvikle kunnskap som bidrar til en bærekraftig verden, og utdanne studenter med vilje og evne til å skape endring i framtidas samfunn.

Vil jobbe for samlokalisering

Dekanlaget skriver videre at de vil styrke arbeidet med innovasjon og digitalisering ved å utvide dekanatet med en visedekan for dette området. Her har de også latt seg inspirere av korona, og skriver følgende i plattformen:

«Korona-våren 2020 har satt digitalisering i et nytt lys og endret undervisningen. I vår valgperiode ønsker vi å utforske de mulighetene som digitale læringsomgivelser gir. Det vil blant annet innebære å skape en god digital infrastruktur og en delingskultur slik at digitale ressurser kan gjenbrukes i forskning, utdanning og der kunnskap formidles og tas i bruk.  I dette arbeidet blir lab-ene viktige for å bidra til å utvikle nye læringsomgivelser og ressurser for undervisning og læring.»

Samlokalisering av miljøene på UV står også på agendaen. I dag har fakultetet hovedsete i Helga Engs hus, men her er det ikke plass til alle, framgår det av plattformen. Enkelte enheter holder til andre steder på Blindern og i Forskningsparken, og undervisningen foregår flere steder på campus. Team Hvistendahl lover at de vil gå i dialog med UiO for å om mulig få tilgang til et av byggene som blir fraflyttet når Livsvitenskapsbygget er klart.

Vil fremme fri meningsbrytning

Team Hvistendahl har mange valgløfter. Blant dem er å styrke arbeidslivsrelevansen i studiene, utvide og intensivere samarbeidet med flere skoler og andre institusjoner om praksis og utvikle kvalitet i praksisopplæringen. De vil også stimulere til utvikling av nye studietilbud, som for eksempel studieemner tilpasset læring i et livslangt perspektiv, og arbeide for at studiet i spesialpedagogikk skal oppnå status som profesjonsutdanning.

Dekanlaget lover også å verne om den frie forskningen og arbeide for at fakultetet fortsetter å være en kritisk og selvstendig stemme som fremmer og forsvarer vitenskapelige verdier og fri meningsbrytning i det offentlige rom.

Samtidig vil de også arbeide for at fakultetets forskning bidrar til samfunnsendring i bærekraftig retning knyttet til de store klima- og miljøutfordringene.

Kollegialt fellesskap

For å sikre et godt samarbeid mellom enhetene, vil dekanlaget ifølge plattformen videreutvikle dekani ledermøte som et kollegialt lederfellesskap for fakultetet der viktige saker diskuteres for å gjøre nødvendige prioriteringer og kunne ta gode valg av retning for UV framover.

Les hele valgplattformen til Team Hvistendahl

Av Helene Lindqvist
Publisert 9. sep. 2020 12:14 - Sist endra 11. sep. 2020 10:45
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere