UiO-rektor svært skuffet over EUs krisepakke

– EU vil tape i kunnskapsutviklingen mot resten av verden, mener UiO-rektor Svein Stølen.

En mann sitter ved et bord og holder en engasjert tale

SKUFFET:  UiO-rektor Svein Stølen er skuffet over EUs krisepakke. Her er han fotografert under Arendalsuka 2019. (Arkivfoto)

Foto: Kristoffer Furberg/Universitetsavisa

Tidligere denne uken ble EU-landene enige om en økonomisk krisepakke som skal bidra til å stable økonomien i EU-landene på beina igjen. NTB meldte at pakken består av 360 milliarder euro i lån, og 390 milliarder euro i tilskudd. Frankrikes Emmanuel Macron var en av statslederne som var positiv til krisepakken, og beskrev den som historisk.

Flere ledere innen forsknings- og utdanningssektoren er derimot svært skuffet over den vedtatte pakken, som går negativt utover forskningsprogrammet Horisont 2020, et EU-program som skal bidra til å finansiere og utvikle forsknings- og innovasjonsfeltet innen EU-samarbeidet.

Som følge av denne krisepakken ble budsjetteringen for Horisont 2020 nedskalert fra 94.4 milliarder euro i mai til 80.9 milliarder i juli. I tillegg sørget forhandlingene om pakken til at det opprinnelige forslaget om 13.5 milliarder euro som skulle gå til Horisont, ble nedjustert til 5 milliarder. Dette melder nettstedet Science Business.

En av dem som stiller seg svært kritisk til vedtaket er rektor for Universitetet i Oslo (UiO), Svein Stølen.

– Jeg opplever disse Horisont-kuttene som svært dramatiske og veldig skuffende. I denne krisesituasjonen vi nå står i er det avgjørende å tenke langsiktig og investere i forskning som sikrer at Europa utvikler forskningsmiljøer og kunnskap som skaper framtidens samfunn og næringsliv, forteller han til Universitetsavisa.

Frykter Europa vil henge etter

UiO deltar selv i Horisont-programmet, som en del av universitetsalliansen The Guild of European Research-Intensive Universitites.

– Ved Universitetet i Oslo har vi bidratt aktivt i den europeiske alliansens The Guilds arbeid for å sikre et sterkt budsjett for europeisk forskning. Nå frykter jeg at EU vil tape i kunnskapsutviklingen mot andre deler av verden. USA, Kina og Japan satser hardt. Europa burde ligge i front, ikke henge etter i investeringer for framtiden, sier Stølen.

Han og universitetsledelsen er nå spente på hvordan saken tas videre i parlamentet, og hvordan det innstrammede budsjettet skal fordeles innen ulike deler av det nye rammeprogrammet, Horisont Europa.

– Man burde innse at dette er tiden for forskning. Både pandemien og framtidens store utfordringer innen klima og bærekraft viser verdien av kunnskap. Framtidens næringsliv kommer til å være kunnskapsbasert, og da trenger europeisk forskning økte investeringer for å kunne henge med, mener UiO-rektoren.

Emneord: EU, Horisont Europa, Forskningspolitikk, Internasjonalisering Av Jahn Ivar Kjølseth /Universitetsavisa
Publisert 23. juli 2020 13:49 - Sist endra 23. juli 2020 13:49
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere