Næringslivet får 610 millioner til forskning og innovasjon

Bærekraftig omstilling, grønt skifte og digitalisering er gjennomgående i mange av prosjektene som nå får støtte. De to bedriftene som får mest, får 16 millioner hver. 

Ei kvinne i hvit frakk får det til å ryke under Forskningdagene 2018.

FORSKNING I BEDRIFTER: Regjeringen og Forskningsrådet gir 610 millioner kroner til 57 forskningsprosjekter hos norske bedrifter. - Pengene skal styrke konkurransekraften og sikre arbeidsplasser, sier næringsminister Iselin Nybø. (Arkivfoto)

Foto: Yngve Vogt /Apollon

Regjeringen og Forskningsrådet styrker ordninger som skal gi mer forskning i næringslivet.  57 prosjekter over hele landet får til sammen 610 millioner kroner for å øke sin konkurransekraft og bidra til omstillingen.

– Mange bedrifter har møtt store utfordringer som følge av koronapandemien og lavere aktivitet både i Norge og i verdensøkonomien generelt. Nå investerer vi 610 millioner kroner i innovasjonsprosjekter i næringslivet for å styrke konkurransekraften og sikre arbeidsplasser. Kunnskap er avgjørende for at vi kommer styrket ut av krisen, sier næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding fra regjeringen

Hensikten med innovasjonsprosjekter i næringslivet er å få bedrifter til å investere mer i forskning og utvikling som kan bidra til innovasjon, bærekraftig vekst og økt konkurransekraft. Nye tildelinger vil skje allerede i september. Totalt skal 1,5 milliarder kroner fordeles til innovasjonsprosjekter i næringslivet i løpet av 2020.

Høy kvalitet på prosjektene

– Det store antallet søknader og kvaliteten på prosjektene som nå finansieres viser stor vilje blant norske bedrifter til å satse på forskning og utvikling, tross koronakrisen. Utlysningen dekker bredden av norsk næringsliv, både etablert og ny næringsvirksomhet, og er rettet mot både store og små bedrifter og mot alle bransjer og sektorer, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim i pressemeldingen.

Viktig å starte prosjektene raskt

Forskningsrådet har våren 2020 innført løpende mottak og flere årlige behandlinger av søknader fra næringslivet, slik at prosjektene kan starte   raskt og når bedriftene som mulig.

– Det har vært viktig for Forskningsrådet å sette midler raskt i arbeid for å til å holde FoU-aktiviteten opp gjennom krisen og samtidig er det avgjørende at det er høy kvalitet på prosjektene som vi finansierer. Derfor har vi valgt å forsterke og øke hastigheten i anerkjente og effektive ordninger. Det vil gi et viktig bidrag til fornyelse og økt verdiskaping for bedriftene, og gi samfunnsøkonomiske gevinster ved at ny kunnskap og nye løsninger blir tilgjengelig for flere, sier Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør i Forskningsrådet.

I tillegg til løpende mottak og mer frekvente bevilgninger av innovasjonsprosjekter, har Forskningsrådet annonserte disse tiltakene:

  • Maksimere utnyttelse av statsstøtteregelverkets handlingsrom i innovasjonsprosjekter med tilsagn i 2019 og i 2020.
  • Korona-utlysninger for helsenæring og for å se på økonomiske effekter av krisen
  • Raskere behandling av SkatteFUNN-søknader SkatteFUNN-prosjekter som er igangsatt og blir forsinket som følge av situasjonen, kan be om ett års forlengelse.

Fahlvik oppfordrer bedrifter til å sende inn søknad: – Det kommer stadig inn flere søknader som blir behandlet etter sommerferien og det er også muligheter senere på høsten.

Se hvilke prosjekter som har fått støtte her.

 
 
Emneord: Forskning, Næringsliv
Publisert 2. juli 2020 14:46 - Sist endra 2. juli 2020 14:46
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere