Hans Petter Graver får UiOs-formidlingspris for Covid-19-engasjement

Jussprofessor Hans Petter Graver får UiOs formidlingspris for 2020.  Begrunnelsen for prisen er hans faglige initiativ for å få unntakslovene under koronakrisen inn i et riktig demokratisk spor. 

En mann står i et portrom

FÅR FORMIDLINGSPRISEN: Jussprofessor Hans Petter Graver får UiOs formidlingspris for 2020. Det er engasjementet hans for å få unntakslovene i et riktig demokratisk spor under koronasituasjonen som er en del av begrunnelsen for å tildele ham prisen.  (Arkivfoto)

Foto: Ola Sæther

Det er jussprofessor Hans Petter Graver som altså tildeles formidlingsprisen som trolig er den mest kjente av de fem vinnerne av UiOs priser for 2020.  Forskningsprisen går til medisinprofessor Ole A. Andreassen, som leder Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT), Det medisinske fakultet.

 

 Universitetets priser

Prisene er en belønning for særskilt innsats, som dessuten skal stimulere til økt innsats og være til inspirasjon for fagmiljøene ved Universitetet i Oslo.

Forskningsprisen og Prisen for yngre forskere tildeles henholdsvis humaniora og samfunnsvitenskap eller medisin og naturvitenskap annet hvert år. I 2020 er det medisin og naturvitenskap som blir tildelt Forskningsprisen og Pris for yngre forskere. Pris for yngre forskere deles i år ut for andre gang.

Vinnerne mottar et diplom og 250.000 kroner, som deles ut ved UiOs årsfest 2. september, samtidig med utdelingen av H.M. Kongens gullmedalje.

(Kilde: UiO)

 

Utdanningsprisen tildeles førsteamanuensis Lisbeth M. Brevik, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Samtidig går innovasjonsprisen til professor Bjarne Bogen, leder av forskningsgruppen «Cellulær og molekylær immunologi», Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet. Den siste prisen er prisen til yngre forskere. Den går til professor Trude Storelvmo, Institutt for geofag, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Det melder UiO i en pressemelding nå klokken 10.00. 

Det var Universitetsstyret som i går gjorde endelig vedtak om hvem som skulle tildeles disse prisene som er på 250 000 kroner hver. 

-Det er viktig å feire ekstraordinær innsats, og UiOs priser har nettopp det for øyet. De fem prisene dekker tilsammen bredden i UiOs virksomhet, og vinnerne er som alltid svært sterke. Det er bare å gratulere! Vi ser fram til årsfesten hvor vi får lære mer om prisvinnerne og deres innsats, sier rektor Svein Stølen i pressemeldingen. 

Dette er begrunnelsene for å gi prisene til årets vinnere: 

UiOs pris for yngre forskere:

Professor Trude Storelvmo, Institutt for geofag, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Storelvmo studerer hvordan ulike typer partikler i atmosfæren kan påvirke klimaet, avhengig av deres evne til å danne skydråper eller iskrystaller. Manglende forståelse av disse prosessene representerer en av de største hindringene for målet om å simulere fremtidige klimaendringer med nødvendig presisjon. Etter doktorgraden i 2006 har hun opparbeidet seg en imponerende internasjonal karriere, og hun har bygget opp et svært viktig tverrfaglig samarbeidsnettverk som søker å svare bredt på spørsmål om faktorer som påvirker klima.

Utdanningsprisen:

Førsteamanuensis Lisbeth M. Brevik, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Her begrunner priskomiteen tildelingen med «hennes omfattende bidrag til å utvikle nyskapende forskningsbasert undervisning med fokus på studentaktive lærings- og vurderingsformer.» Spesielt nevnes hennes nyskapende arbeid med medforskningsom vurderingsform, som komiteen skriver at nærmest har skapt en «vurderingsrevolusjon». I Medforskninginkluderes studenter i forskning på nye måter, og avsluttende eksamen har form av en prøveforelesning.

Formidlingsprisen:

Professor Hans Petter Graver, institutt for privatrett, Det juridiske fakultet. Priskomiteen fremhever hans aktive rolle i samfunnsdebatten og tydelige og modige forsvar for rettsstaten. Hans stemme har bidratt til å forme offentlighetens syn i aktuelle spørsmål gjennom mange år. Graver tok et viktig faglig initiativ da de COVID-19-motiverte unntakslovene skulle vedtas i Stortinget i mars i år, der han bidro til å løfte debatten over på et spor som sikret at demokratiet ble bedre ivaretatt.

Forskningsprisen:

Professor Ole A. Andreassen, senterleder ved Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT), Det medisinske fakultet. Priskomiteen skriver at «Han er anerkjent som en verdensledende forsker på sitt felt, en meget viktig miljøbygger nasjonalt og internasjonalt samt en særdeles dyktig formidler.» Særlig viktig er hans innsats i utviklingen av nye analysemetoder for big data, som har bidratt til å avdekke den genetiske arkitekturen til psykiske lidelser.  Komiteen påpeker også at han bidratt til å øke statusen til mental helse som fagfelt i Norge og til at NORMENT er blitt en viktig internasjonal aktør på dette fagområdet.

Innovasjonsprisen:

Professor Bjarne Bogen, leder av forskningsgruppen «Cellulær og molekylær immunologi», Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet. Priskomiteen fremhever Bogens bidrag til medisinsk vaksineforskning, som har vært sentral for forskningsbasert innovasjon ved UiO. Bogen står bak utviklingen av vaksineprinsippet Vaccibody og selskapet med samme navn. Vaccibody AS har utviklet den første virksomme individtilpassede kreftvaksinen i verden, og er blant Norges mest verdifulle bioteknologibedrifter.
 

39 nominerte

Prorektor Gro Bjørnerud Mo er leder for priskomiteen. 

– I hard konkurranse har vi funnet fem meget verdige vinnere. På hvert sitt felt har de gitt avgjørende bidrag. Både vaksiner, klimaspørsmål, rettsstatens rolle, mental helse og nye undervisningsformer er aktuelle spørsmål i vår tid. Disse prisene illustrerer hvilken viktig rolle universitetene har for samfunnet, sier Mo.

20 menn og 19 kvinner var nominert.

På grunn av koronasituasjonen er det i skrivende stund usikkert hvordan Årsfest-arrangementet skal forløpe. Tradisjonelt har utdelingen foregått i Universitetets aula 2. september, på UiOs fødselsdag. 

Emneord: UiOs priser. Kultur
Publisert 24. juni 2020 10:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere