Bjørn Atle Bjørnbeth blir administrerende direktør for Oslo universitetssykehus

Bjørn Atle Bjørnbeth er tilsatt som administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus. Bjørnbeth tiltrer i stillingen 3. februar 2020.

En mann ser mot kameraet og han står foran et kunstverk

NY DIREKTØR: Bjørn Atle Bjørnbeth er tilsatt som ny administrerende direktør for Oslo universitetssykehus

Foto: Ivar Greiner/Oslo universitetssykehus

Tilsettingen av Bjørn Atle Bjørnbekk ble bestemt på et ekstraordinært styremøte 16.. januar. Eneste sak på agendaen var tilsettingen av ny direktør. Og det var et enstemmig styre som kom frem til at Bjørn Atle Bjørnbeth (57) var den beste kandidaten. 

• Les i Uniforum: 13 personer vil bli ny direktør for Oslo universitetssykehus

Han er  utdannet gastrokirurg. Han kommer fra stillingen som seksjonsleder ved Gastro- og barnekirurgisk avdeling, hvor han tidligere også har vært avdelingsleder. Endringsledelse, arbeidsmiljøarbeid og utvikling av fag har stått sentralt i hans virke som leder i sykehuset, står det i en melding på sykehusets nedsider

– Bjørnbeth får gode skussmål som en utviklingsrettet leder med energi og gjennomføringsevne. Han er den kandidaten som har stått seg best gjennom styrets arbeid med å finne ny administrerende direktør for Oslo universitetssykehus. Ut fra en samlet vurdering mener vi Bjørnbeth har de egenskapene og den erfaring som er nødvendig for å lede Oslo universitetssykehus gjennom de utfordringene sykehuset står foran. Bjørnbeth har alle forutsetninger for å være en samlende leder ved Oslo universitetssykehus, sier styreleder Gunnar Bovim i meldingen som er lagt ut på OUS' nettsider.

– Jeg er stolt over å bli vist denne tilliten og gleder meg til å gå i gang med jobben, sier Bjørnbeth i den samme meldingen. 

– Vi skal fortsette å lage gode helsetjenester for pasientene våre. Vi skal gi våre medarbeidere et godt sted å jobbe og muligheter til å utvikle seg. Vi skal forvalte ressursene våre på en god måte, og våre samarbeidspartnere skal fortsatt være trygge på at vi stiller opp. Sammen med Universitetet i Oslo og andre viktige samarbeidspartnere skal vi videreutvikle forskningen og den omfattende utdannings- og opplæringsaktiviteten vi har ansvar for, sier han.

Bjørnbeth er tydelig på at den største oppgaven i årene som kommer blir realisering av planene for Nye Oslo universitetssykehus.

– Det skal bygges nye sykehusbygg for store deler av virksomheten. Lokalisering på Aker og Rikshospitalet er nå vedtatt, og vi har fått en økonomisk ramme. Med disse rammene vil Oslo universitetssykehus kunne videreutvikle og tilby et fremragende pasienttilbud, sier Bjørnbeth.

Emneord: OUS, sykehus, Medisin
Publisert 19. jan. 2020 22:30 - Sist endra 19. jan. 2020 22:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere