Sabetrasekh anker til Høyesterett

Lagmannsrettens dom åpner for professorer og veilederes misbruk av egen posisjon, hevder Roya Sabetrasekh. Nå er anken til Høyesterett levert.

Roya Sabetrasekh i lagmannsretten

HAR SAKSØKT UIO: Uten hennes vitende ble Sabetrasekhs upubliserte forskningsarbeider brukt i en patentsøknad fra et svensk firma. Patentet er innvilget i Japan, Europa og USA. Sabetrasekhs doktorgradsveileder på UiO var kjent med bruken og jobbet som privat konsulent for firmaet i forbindelse med patentsøknaden.

Den tidligere stipendiaten Roya Sabetrasekh anker lagmannsrettens dom i patentsaken hun har anlagt mot UiO. Nå håper hun at Høyesterett vil prioritere saken.

– Jeg kan bekrefte at anke til Høyesterett er sendt. Høyesterett skal nå få behandle anken og komme med en avgjørelse. Jeg er spent på om Høyesterett er enig i at saken er viktig, og om de vil prioritere saken min, skriver Sabetrasekh på e-post til Uniforum.

Patentsak mellom UiO og tidligere stipendiat

* Roya Sabetrasekh disputerte for doktorgraden ved UiOs odontologiske fakultet i 2010.

* I desember 2019 avsa Borgarting lagmannsrett dom i tvistesaken mellom Roya Sabetrasekh og Universitetet i Oslo. Sabestrasekh gjorde krav på godtgjørelse etter lov om arbeidstakeroppfinnelser § 7 og erstatning etter åndsverkloven (1961) § 55. 
* Uten hennes vitende ble Sabetrasekhs upubliserte forskningsarbeider brukt i en patentsøknad fra et svensk firma. Patentet er innvilget i Japan, Europa og USA. Sabetrasekhs doktorgradsveileder på UiO var kjent med bruken og jobbet som privat konsulent for firmaet i forbindelse med patentsøknaden.
* UiO vant saken. Sabetrasekh må ut med 100 000 i sakskostnader til UiO, mens partene dekker egne sakskostnader for tingretten. Samtidig gir retten Sabetrasekh delvis medhold i flere sentrale spørsmål.

* Lagmannsretten gir Sabetrasekh medhold i at hun som ansatt på UiO deltok i en oppfinnelse.
* Lagmannsretten kommer til at universitetet ville vært erstatningsansvarlig etter åndsverkloven (1961) §55, hadde Sabetrasekh hatt et «relevant økonomisk tap». Det mener de hun ikke hadde.
* Sabetrasekh har nå anket til Høyesterett.
Saken er tidligere kjent fra NRK Brennpunkt-dokumentaren Patentjegerne (2014)

Fikk medhold i flere punkter

Selv om UiO juridisk sett vant både i tingretten og lagmannsretten, ga lagmannsretten Sabetrasekh medhold i flere for henne viktige punkter. Lagmannsretten kom til at Sabetrasekh som ansatt på UiO deltok i en oppfinnelse og at universitetet ville vært erstatningsansvarlig etter åndsverkloven (1961) §55, hadde Sabetrasekh hatt et «relevant økonomisk tap».

Både tingretten og lagmannsretten rettet dessuten sterk kritikk mot Sabetrasekhs tidligere doktorgradsveileder. Han kombinerte rollen som veileder for Sabetrasekh med å jobbe som privat konsulent for firmaet som brukte hennes artikkelutkast i en patentsøknad.

– Kan ha stor betydning for andre lignende saker

I en kommentar til Uniforum skriver Sabetrasekh følgende om hvorfor hun anker lagmannsrettens dom:

– Lagmannsrettens dom åpner for at universitetsprofessorer og veiledere med roller i næringslivet, gjennom misbruk av sin posisjon og ved bruk av egne private konsulentselskaper, kan erverve studenters og stipendiaters forskningsarbeider og omgå loven. En endelig dom i denne saken kan ha stor betydning for andre lignende saker og for hvordan forskningsresultater med kommersiell verdi, skapt ved norske universiteter, skal forvaltes i fremtiden.

Av Helene Lindqvist
Publisert 30. jan. 2020 15:32 - Sist endra 30. jan. 2020 15:37
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere