Unirand AS overdrar alle aksjer i to datterselskaper til Norce

Unirand AS overdrar alle aksjer i selskapene Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS (NUBU AS) og Nordisk institutt for odontologiske materialer AS (NIOM AS) til Norce AS.

GÅR TIL NORCE: Nordisk institutt for odontologiske materialer AS (NIOM) går til forskingsselskapet Norce. Det har den ekstraordinære generalforsamlingen i Unirand AS bestemt i dag.

Foto: Ola Sæther

Det er UiO ved Unirand AS som melder dette  i en pressemelding i formiddag.  Uniforum har tidligere meldt av både NIOM AS og NUBU AS ville komme til å bli overført til Norce AS.

 • Les også i Uniforum:

UiO-selskap kan bli selt til Norce

 Valdsforskarar vil heller til Norce enn til Folkehelsa

Folkehelsedirektør skryter over spisskompetansen til vald- og traumeforskingssenter

- Vi er tilfreds med at alt nå ligger til rette for en overdragelse av aksjer til NORCE som blir en god eier for begge selskapene. Salg av aksjer betyr ikke at selskapene flyttes, deres virksomhet forblir i Oslo og fortsetter som før, sier Ragnhild Hennum, styreleder i Unirand i pressemeldingen.

Salgsprisen er tilsvarende aksjekapitalen som er 100.000 for begge selskapene, NUBU eies 100 prosent av UniRand og NIOM eies 51 prosent av UniRand og 49 prosent av Helse- og omsorgsdepartementet. De berørte departement og selskaper har gitt sin tilrådning om Norce som ny eier fra 1. januar 2019.

Den nye eieren, forskningsselskapet Norce har tre universiteter inne på eiersiden: Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Agder, fra årsskiftet også UiT Norges arktiske universitet, og driver med forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi.

- For Norce er det er viktig å opprettholde disse gode fagmiljøene og sikre at de får et godt hjem. Denne løsningen styrker muligheten for synergi med eksisterende fagmiljøer i NORCE, som Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Vest og Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer, sier Ingvild Eide Graff, konserndirektør Helse i Norce i pressemelding.

Bakgrunn for overdragelsen


Overdragelsen skjer med bakgrunn i en beslutning i universitetsstyret 19. juni 2018 om å avvikle det UiO-eide konsernet Unirand. I vedtaket ble det gjort klart at datterselskapene skulle bestå, men overføres til nye eiere.

På UiOs universitetsstyremøte den 12. september ble det vedtatt tilslutning til salg av to selskaper i UniRand portefølje, Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS (NUBU AS) og Nordisk institutt for odontologiske materialer AS (NIOM AS).

Informasjonen om salget har vært unntatt fra offentlighet inntil sluttføring av nødvendige prosesser i forbindelse med salget. På en ekstraordinær generalforsamling i Unirand den 19. november ble det besluttet at Unirand sluttet seg til Universitetsstyrets vedtak om salg og videre at informasjon kan offentliggjøres.
I Universitetsdirektørens saksfremlegg i Universitetsstyret vurderes det dithen at et salg vil ha marginale konsekvenser for de aktuelle datterselskaper i UniRand og at forskningsaktiviteten videreføres slik den er i dag.

 

 

 
Emneord: Forskningssamarbeid, Forskningspolitikk, Universitetspolitikk, Odontologi
Publisert 19. nov. 2018 12:53 - Sist endra 19. nov. 2018 12:54
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere