Menn får tilleggspoeng på psykologistudiet

Mannlige søkere på psykologiutdanningen ved Universitetet i Oslo (UiO) og Universitetet i Bergen (UiB) og på barnevernspedagogutdanning ved OsloMet – storbyuniversitetet kan få tilleggspoeng fra studieåret 2019/20. Grunnen er den skjeve kjønnsfordelingen ved disse studiene.

MENN ¨FÅR TILLEGGSPOENG: Instituttleder Pål Kraft kan fra skoleåret 2019/20 få inn flere menn på psykologistudiet takket være tilleggspoeng. Bildet er fra et allmøte for studenter og ansatte ved Psykologisk institutt i fjor høst.

Foto: Ola Sæther

- Vi ser at studenter velger tradisjonelt når de skal velge studier, og det er et mål med bedre kjønnsbalanse. Utdanninger som psykologi og barnevernspedagogikk utdanner studenter til å jobbe med mennesker og bør rekruttere personer med ulik bakgrunn og erfaringer, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Derfor gir Kunnskapsdepartement UiO og UiB mulighet til å gi ett tilleggspoeng til mannlige søkere under 22 år som søker med førstegangsvitnemålet sitt. Ved barnevernspedagog-utdanningen ved OsloMet – storbyuniversitetet får alle mannlige søkere to tilleggspoeng.

Statistikken fra UiO og UiB viser at andelen menn som kommer inn på psykologistudiet er spesielt lav blant dem som søker med førstegangsvitnemålet sitt. Andelen har ligget på under 20 prosent ved UiB de siste tre årene, mens den ved UiO falt under 20 prosent ved årets opptak. Ved barnevernspedagogutdanningen ved OsloMet – storbyuniversitetet har andelen menn de siste årene ligget på kun 14 prosent. Derfor får alle mannlige søkere to tilleggspoeng fra neste studieopptak.

- Glad for løsning

Både UiO og UiB har ønsket egne kvoter for mannlige søkere eller å kunne gi tilleggspoeng, men har tidligere fått avslag av Kunnskapsdepartementet. Bakgrunnen var at den totale andelen mannlige studenter som ble tatt opp til psykologiutdanningen, var høyere enn de føringene Stortinget har gitt for når slike tilleggspoeng bør gis.

- Sektoren og fagfolk har vært særlig bekymret for situasjonen for psykologistudiene. Tidligere i høst innkalte jeg derfor til et møte med UiO og UiB i et forsøk på å finne en løsning. Ved å rette tiltaket inn mot unge menn som søker med resultatene fra førstegangsvitnemålet sitt, holder vi oss innenfor Stortingets føringer. Samtidig kan dette bidra til en bedre kjønnsbalanse på psykologistudiet, sier Nybø.

I tillegg til studiene nevnt over er det fire andre studier som gir ekstrapoeng til mannlige søkere ved opptak:

  • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) gir to poeng til mannlige søkere til veterinærstudium og dyrepleiestudium.
  • Sykepleiestudiene ved Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) og Universitetet i Agder (UiA) har også fått muligheten til å gi to poeng til mannlige søkere.
Emneord: Psykologi, Likestilling, Studentforhold
Publisert 21. nov. 2018 09:38 - Sist endra 21. nov. 2018 09:38
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere