Leverer tilbake illegale inkagjenstander til Peru

Både kulturministeren og ministeren for høyere utdanning var til stede da Historisk museum onsdag markerte at elleve beslaglagte kulturgjenstander skal sendes tilbake til Peru. Historisk museum oppbevarer i dag hundrevis av ulovlig innførte kulturgjenstander.

MIDLERTIDIG UTSTILT PÅ MUSEET: – Gjenstandene er svært godt bevart, kommenterte forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (til venstre) da arkeolog Håkon Roland presenterte de beslaglagte gjenstandene for henne og kulturminister Trine Skei Grande.

Foto: Ola Sæther

Høsten 2017 oppdaget tolletatens etterretningssenter ulovlig omsetning av inkagjenstander i en butikk i Oslo. I alt elleve gjenstander av stein og bronse ble beslaglagt av politiet og brakt til Historisk museum ved Universitetet i Oslo. I samarbeid med Perus ambassade i Oslo og myndighetene i Lima slo ekspertene ved museet fast at det dreide seg om gjenstander fra forhistorisk tid og fra Inkariket.

Onsdag 7. november markerte museet at gjenstandene skal sendes tilbake til Peru. Til stede på markeringen var både kulturminister Trine Skei Grande, forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø, ambassaderåd José Alberto Ortiz fra Perus ambassade i Oslo samt representanter fra Tolletatens etterretningssenter og Utenriksdepartementet.

MIDLERTIDIG UTSTILLING: Museet anslår de eldste av gjenstandene som skal sendes tilbake til Peru,  til å være mellom 3000 og 4000 år gamle. De øvrige stammer fra Inkarikets storhetstid mellom 1440 og 1532.

Omfattende globalt problem

– Dette er en svært viktig dag å markere, uttalte statsråd Trine Skei Grande under markeringen. Hun beskrev illegal handel med kulturgjenstander som et omfattende globalt problem og understreket behovet for informasjon til publikum både om regelverket og om skadevirkningene av illegal handel med kulturgjenstander.

– Vi må øke folks forståelse for hvorfor det er viktig å bevare kulturgjenstander i sin lokale kontekst, uttalte kulturministeren som berømmet både tolletaten, politiet og museet for arbeidet i saken.

NORSK-PERUANSK SAMARBEID: Ambassaderåd Jose Alberto Ortiz berømmet de norske aktørene for en rask saksbehandling. Ortiz står mellom museets styreleder Eilif Holte og Iselin Nybø, minister for forskning og høyere utdanning. 
 

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø la spesiell vekt på museets rolle.

– Heldigvis har vi gode fagfolk her på museet som kan ta vare på gjenstandene og finne ut hvor de kommer fra og hvor gamle de er, uttalte hun.

Ambassaderåd Jose Alberto Ortiz karakteriserte saken både som et eksempel på illegal omsetning av kulturgjenstander og som et eksempel på et viktig samarbeid mellom norske og peruanske myndigheter og fagfolk.

Hundrevis av gjenstander

– Etterspørselen etter arkeologiske gjenstander blant samlere er dessverre økende, konstaterer arkeolog Håkon Roland.

Han har tatt Uniforum med til magasinet hvor museet oppbevarer mellom fem og seks hundre beslaglagte gjenstander.

Den flotteste og eldste gjenstanden i samlingen er en 3000 år gammel dolk fra Luristan, et område i den nordvestlige delen av dagens Iran.

 I MAGASINET: Historisk museum oppbevarer mellom fem og seks hundre ulovlig innførte kulturgjenstander. – Målet er å tilbakeføre gjenstandene til opprinnelseslandene, sier arkeolog Håkon Roland.

­De fleste av de øvrige gjenstandene kom til museet i forbindelse med en aksjon hvor tolletaten i løpet av noen måneder skannet alle postforsendelser fra utlandet.

Mange av gjenstandene er funnet med metallsøkere i Øst Europa, deriblant hundrevis av mynter fra romertiden og middelalderen i tillegg til smykker, beltespenner, sporer og små krusifikser fra middelalderen, kan Roland fortelle.

– Det hender også at vi får tilsendt gjenstander, røper Roland og finner fram et potteskår som universitetet har fått tilsendt sammen med et brev fra en angrende kjøper.

– De fleste av disse gjenstandene er ikke så interessante i seg selv, vedgår han og forklarer at dette er ting som har stor verdi dersom de blir funnet i en kontekst. Arkeologiske gjenstander kan fortelle mye om livet til menneskene som har levd på stedet hvor de blir funnet. Fjerner du gjenstander fra funnstedet, bidrar du til å ødelegge stedets historiske arkiv.

FRA EN ANGRENDE SYNDER: Ikke alle de illegalt ervervede gjenstanden på museet er beslaglagt av politiet eller Tolletaten. Dette potteskåret har museet fått tilsendt.

Økende etterspørsel

Roland fraråder generelt folk å kjøpe eldre kulturgjenstander. 

- Kjøper du en slik gjenstand bør du alltid spørre om du trenger eksporttillatelse, og skulle du komme til å finne en gjenstand som kan ha kulturhistorisk verdi, bør du levere denne til stedets lokale myndigheter, oppfordrer han.

Regelverket rundt handel med kulturgjenstander er komplisert. Roland forteller at årstallene for hvorvidt en gjenstand er lovlig å omsette og føre ut av landet, varierer fra land til land. I Norge er grensen satt til 1537. Noen land, som USA og Storbritannia, er mer liberale.

Både Norge og Peru er part i UNESCOs 1970-konvensjon om bekjempelse av ulovlig innførsel, utførsel og overføring av eiendomsrett, men flere land, blant disse USA, har ikke ratifisert denne avtalen.

Midlertidig utstilling

På Historisk museum er målsettingen at alle illegalt ervervede gjenstander skal bringes tilbake til landet hvor de har sin opprinnelse. Det er ikke alltid like lett, ifølge Roland. Noen ganger handler det om gjenstander fra konfliktområder som Syria. Andre ganger handler det om gjenstander som det er vanskelig å lokalisere.

At gjenstandene som ble beslaglagt i en butikk i Oslo høsten 2017, hører hjemme i Peru er det derimot ingen tvil om.

KLAR FOR HJEMSENDELSE: Den T-formede kutteren stammer fra Inkarikets storhetstid mellom 1440-1532.
 

I desember reiser Håkon Roland sammen med statssekretær i UD Marianne Hagen til Lima for å levere øksehodene, knivene, steinslyngen og klubbehodene som ble oppdaget i en butikk i Oslo, tilbake til myndighetene i Peru. I mellomtiden kan alle som ønsker det, beundre disse gjenstandene i en monter på Historisk museum.


 

 

 

 

 

 

 

 

Emneord: Kulturhistorisk museum, Latin-Amerika, Iran, kriminalitet Av Grethe Tidemann
Publisert 7. nov. 2018 23:42 - Sist endra 8. nov. 2018 09:38
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere