– 20 forskningsministre må jobbe sammen

– Norge har 20 forskningsministre. De må alle følge opp den reviderte langtidsplanen for forskning og høyere utdanning for at Norge skal lykkes med morgendagens utfordringer, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen.

FØLGER OPP: – Vårt budsjettforslag for 2020 følger opp målene i langtidsplanen, samtidig som det legger til rette for hvordan hvert enkelt departement kan delta i denne satsingen, sier administrerende direktør John-Arne Røttingen i Forskningsrådet.

Foto: Ola Sæther

I sitt budsjettforslag for 2020 har Forskningsrådet konkrete forslag til hvordan dette kan gjøres, går det fram av en pressemelding på Forskningsrådets nettsider.

Dette er det første budsjettforslaget fra Forskningsrådet som følger opp den nylig fremlagte reviderte Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019 – 2028.

–  Regjeringen understreker den store betydningen forskning og innovasjon har i omstillingen av norsk økonomi. Vi gir råd om hvordan dette bør løses. Vårt budsjettforslag for 2020 følger opp målene i langtidsplanen, samtidig som det legger til rette for hvordan hvert enkelt departement kan delta i denne satsingen, sier Røttingen.

I sitt budsjettforslag for 2020 foreslår Forskningsrådet betydelige økte rammer til langtidsplanens mål og prioriteringer. Hav og Klima, miljø og miljøvennlig energi fikk svakere vekst i første langtidsplanperiode og prioriteres høyest.

Her følger Forskningsrådets budsjettforslag for 2020 til oppfølging av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning:

- Målet Styrket konkurransekraft og innovasjonsevne forventes å ligge på rundt 1 milliard kroner i 2019. Forskningsrådet foreslår at innsatsen økes med 255 millioner kroner i 2020.

- innsatsen for å Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet foreslås økt med 387 millioner kroner i 2020.

- Forskningsrådets målrettede innsats for oppfølging av hovedprioriteringen Hav forventes å ligge på rundt 1 milliard kroner i 2019. Forskningsrådet foreslår at innsatsen økes med om lag 435 millioner kroner i 2020.

- Forskningsrådets målrettede innsats for oppfølging av hovedprioriteringen Klima, miljø og miljø-vennlig energi forventes å ligge på ca. 1,6 milliarder kroner i 2019. Forskningsrådet foreslår at innsatsen økes med 475 millioner kroner i 2020.

- Forskningsrådets målrettede innsats for oppfølging av hovedprioriteringen Muliggjørende og industrielle teknologier forventes å ligge på ca. 800 millioner kroner i 2019. Forskningsrådet foreslår at innsatsen økes med 265 millioner kroner i 2020.

- Forskningsrådets målrettede innsats for oppfølging av Langtidsplanens prioritering Fornyelse i offentlig sektor og bedre offentlige tjenester er om lag 525 millioner kroner i 2019. Forskningsrådet foreslår at innsatsen økes med 240 millioner kroner i 2020.

- Forskningsrådets målrettede innsats for oppfølging av Langtidsplanens prioritering Samfunns-sikkerhet og samhørighet i en globalisert verden er om lag 480 millioner kroner i 2019. Forskningsrådet foreslår at innsatsen økes med 243 millioner kroner i 2020.

Les mer om budsjettforslaget for 2020 fra Forskningsrådet

Emneord: Forskningspolitikk, Forskning, forskningsrådet, Økonomi
Publisert 20. nov. 2018 14:13 - Sist endra 21. nov. 2018 16:58
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere