Universitetet i Oslo (UiO) starter forhandlinger med OsloMet om involvering i Khrono

UiO vil innlede samtaler med OsloMet med sikte på et samarbeid om driften av Khrono for en tidsavgrenset periode med en betinget intensjon om videreføring, melder UiO i en pressemelding.

FORHANDLER OM KHRONO: UiO-rektor Svein Stølen skal begynne forhandlinger med OsloMet-rektor Curt Rice om å involvere seg i driften av Khrono i tre år framover. (Arkivfoto)

Foto: Ola Sæther

Khrono har de siste årene tatt en posisjon som riksdekkende nyhetsformidler og kommentator i universitets- og høyskolesektoren. Avisen har tatt en viktig nasjonal rolle og fått en leseroppslutning som går utover eierens regionale tilhørighet. Høsten 2017 startet OsloMet sonderinger for å finne medeiere til avisen og flere institusjoner har vurdert dette.

- UiO vurderer det ikke som hensiktsmessig å gå inn på eiersiden nå, men vil støtte Khrono økonomisk i en periode med en betinget intensjon om videreføring. Vi vil bruke denne perioden til å se på muligheter for å styrke det viktige arbeidet Khrono har startet og gjennom det få innflytelse på videre utvikling, sier Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo i en pressemelding.

- Samtidig er og skal UiO være eneeier i Uniforum som videreføres uten ressursmessige endringer. Det er viktig for UiO å ha en kritisk og uavhengig presse, legger Stølen til.

Styret i Uniforum vil evaluere


Uniforums eget styre har initiert en evaluering av avisen i lys av endringene i mediebildet de senere årene. Videre skal et nytt styre oppnevnes fra 1.1. 2019.

 

   • Les også i Uniforum: UiB kan bli medeier i Khrono

   • Les også i Uniforum: Khrono-eierskap ikke aktuelt for UiO

Emneord: Media, Universitetssamarbeid
Publisert 11. sep. 2018 10:51 - Sist endra 11. sep. 2018 11:25
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere