– Praksisopphold avhenger av flaks eller uflaks

En ny rapport viser at mange studenter er kritiske til kvaliteten på praksisdelen i studiet sitt. – Mye tyder på at praksisopphold avhenger av flaks eller uflaks, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.

BEKYMRET: – Det bekymrer meg at vi ikke har kommet lenger med å ivareta studentens læringsutbytte når de er i praksis, sier NOKUT-direktør Terje Mørland. (Arkivfoto)

Foto: Sølvi Waterloo Normannsen/Universitetsavisa

Rapporten «Til glede og besvær – praksis i høyere utdanning» er en analyse av fritekstsvarene i studentundersøkelsen Studiebarometeret. Studentene peker på problemer som mangelfull veilederkompetanse, dårlig kommunikasjon mellom student, praksissted og universitet/høyskole, stor arbeidsbelastning og lite relevante praksisplasser.

– Flere av utfordringene rapporten peker på er velkjente, spesielt innenfor profesjonsutdanningene. Det bekymrer meg at vi ikke har kommet lenger med å ivareta studentens læringsutbytte når de er i praksis. Derfor vil NOKUT framover ha høy oppmerksomhet på praksis og har startet forberedelsene til et tilsyn eller en evaluering, sier NOKUT-direktør Terje Mørland i en pressemelding.

Vil ha bedre samarbeid mellom departementer


Det er universitetene og høyskolene som har ansvaret for å kvalitetssikre alle deler av et studieprogram, inkludert praksis. Dette ansvaret omfatter bl.a. å sørge for at praksisdelen er godt integrert med teoridelen i et studieprogram.

Mørland tror likevel at problemene ikke kan løses av dem alene.

– Nei, mye ligger utenfor deres kontroll. Vi vet at utdanninger som sykepleie, lektor og barnehage er under kontinuerlig press når det gjelder tilgangen på praksisplasser. Kompetanse og tid til å veilede studentene i praksisperiodene er også en utfordring. Dette er krevende å håndtere når praksisstedene er underlagt mange ulike departementer med forskjellig tradisjon, regelverk og finansieringsordninger.

Nå håper NOKUT på et tettere samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og andre sektordepartementer enn det vi har sett til nå.

– Både universitet/høyskole og praksissted må sørge for at studentene lærer det de skal. Kunnskapsdepartementet må sammen med andre departementer bidra til å fjerne unødvendige hindringer.

Advarer mot praksispress


Både Kunnskapsdepartementet og flere av rektorene ved landets universiteter og høyskoler har tatt til orde for at praksis bør innføres i alle utdanninger.

NOKUT-direktøren mener rapporten viser at praksis er en krevende øvelse.

– Man må tenke grundig gjennom om praksis er den beste læringsformen for at studentene skal oppnå læringsutbyttet og legge godt til rette for studentene både faglig og praktisk. Det er heller ikke slik at praksis er, eller bør være, det eneste svaret på økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning, avslutter Mørland.

Les hele rapporten Til glede og besvær – praksis i høyere utdanning (pdf)

Emneord: Studentforhold, Studentsaker, Undervisning
Publisert 11. sep. 2018 10:44 - Sist endra 11. sep. 2018 10:44
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere