UiO satser stort på Arendalsuka

Neste uke kan UiO friste med en mengde debatter og foredrag, forskningstokter med fartøyet Trygve Braarud og OD-dekan Pål Barkvoll som DJ dr. Funkytown.

UIO TIL ARENDAL: UiOs program for Arendalsuka teller 33 arrangementer. Noen av fakultetene er langt mer synlige i programmet enn andre.

Foto: Arendalsuka/ Hanna Arrestad

Mandag starter den årlige debatt- og nettverksuka Arendalsuka. Denne gang satser UiO større enn tidligere, og er til stede hele uka med det innleide veteranskipet MS Sunnhordland. I tillegg skal UiOs eget forskningsfartøy Trygve Braarud daglig ta med interesserte på halvannen times lange forskningstokter.

UiOs program for uka har til sammen 33 poster. Ett fakultet skiller seg ut ved å være særlig sterkt til stede.

Arendalsuka

* Visjon: «Arendalsuka skal være en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. Arendalsuka er partipolitisk uavhengig, og har som mål å styrke troen på politikk og politisk debatt. Arendalsuka vil på denne måten bidra til å styrke kraften i vårt levende demokrati.»
* Et uavhengig initiativ startet for å bidra til politisk debatt i det offentlige rom. Den første uka ble gjennomført i 2012.
* Arrangeres hvert år i uke 33. 

Kilde: Arendalsuka

Les mer på Arendalsukas nettsider

– Deltar for første gang

Tolv av de 33 punktene på programmet er det Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet som står bak. Blant titlene er «Formidling koster. Hvorfor belønnes ikke forskere som bidrar til en opplyst samfunnsdebatt?» og «Miniforedrag: Mikroplast i havet - hvor farlig er det?».

MN-fakultetet ved Institutt for biovitenskap er også ansvarlig for de seks forskningstoktene med Trygve Braarud, som altså utgjør halvparten av MN-arrangementene.

– Arendalsuka er en viktig arena for MN-fakultetet?

– Dette er første gang vi deltar på Arendalsuka. Det er derfor vanskelig å si hvor viktig dette blir, men interessen for våre arrangementer er god så vi er optimister, sier dekan Morten Dæhlen til Uniforum.

– Universitetet i Oslo valgte i år å satse litt ekstra på Arendalsuka, og som et stort fakultet med mange aktuelle fagområder vil vi gjerne bidra til å synliggjøre viktige deler av UiOs virksomhet, fortsetter han.

Miljøutfordringer i havet

Fakultetet arbeider dessuten med mange tema som er aktuelle for deltakerne på Arendalsuka, framhever Dæhlen:

– UiO har sterke fagmiljøer innen realfag og teknologi, og vi har mye å bidra med i utviklingen av samfunnet vårt.  Det er viktig for oss at den kunnskapen vi utvikler tas i bruk, og dette er en fin anledning til å formidle noen av de interessante temaene vi arbeider med samtidig som vi knytter nye kontakter.

– Hvorfor har dere valgt å ha med forskningsfartøyet Trygve Braarud?

– Vi ønsker å synliggjøre en aktivitet ved UiO som er lite kjent, rette fokus mot miljøutfordringer i havet med vekt på kystnære farvann og Oslofjorden, og kanskje vi også får synliggjort hvorfor Oslofjorden trenger et fartøy for forskning og utdanning, sier Dæhlen.                                     

Selv om Trygve Braarud er et velfungerende fartøy, begynner båten å bli gammel, påpeker dekanen.

– Kanskje vårt besøk i Arendal kan bli starten på en prosess som gir Oslofjorden et nytt forskningsfartøy en gang i fremtiden, håper han. 

– En tur på fjorden med Trygve Braarud gir dessuten en nærhet til det praktiske arbeidet om bord på båten og er en litt annerledes arena enn andre arrangementer, tilføyer dekanen.

DJ dr. Funkytown

Det odontologiske fakultet har ingen egne arrangementer i Arendal, og ingen av fakultetets forskere er nevnt i debattprogrammet. De som blir igjen på MS Sunnhordaland etter arrangementet «SPARK Norway som modell for økt verdiskaping innen livsvitenskap», kan imidlertid få med seg OD-dekan Pål Barkvoll som «DJ Dr. Funkytown».

Dette blir slett ikke dekanens første opptreden som DJ.

– Karrieren min som DJ begynte i Groruddalen på 70-tallet, og ble avsluttet på Aker Brygge i 2010, forteller Barkvoll til Uniforum.

Mest aktiv som DJ var han nok i ungdoms- og studietida, men forespørslene kommer fremdeles fra tid til annen.

VARIERT MUSIKKPROFIL: – Jeg har  kjørt rene både 70-, 80- og 90-tallsfester og latino, forteller dekan Pål Barkvoll/ DJ dr. Funkytown.

– Siste gang jeg ble spurt, var julebordet til Kripos for noen år siden. Men da takket jeg nei, siden jeg tenkte det ikke passet seg for en dekan. Da jeg ble spurt om jeg ville stille opp på Arendalsuka, syntes jeg likevel det måtte være greit, siden det er et UiO-arrangement, sier Barkvoll.

– Hva slags musikk er det du spiller?

– Det varierer. Men jeg har for eksempel kjørt rene både 70-, 80- og 90-tallsfester og latino.

Hva det blir i Arendal, røper dekanen ikke.

– En DJ må alltid se an sitt publikum, påpeker han.

– Dette må det være mange som ikke vet om deg?

– På OD-fakultetet er det mange som vet det, fordi jeg har spilt på en del ansattfester opp igjennom årene. Men det er nok ikke så kjent på resten av UiO, tror Barkvoll.

At fakultetet ikke bidrar med noe mer på Arendalsuka, har forresten en forklaring:

– Vi skal nemlig avholde den største europeiske utdanningskonferansen i fakultetets historie påfølgende uke, reklamerer dekanen.

Ikke alle er med

UiO-rektor Svein Stølen skriver på bloggen sin at «På MS Sunnhordland kan man møte forskere innenfor de fleste tema». Som eksempler nevner han Brexit, bærekraftmålene, fremtidens bistand, høyreekstremisme, forurensning i havet, kulturkriminalitet, selvmordsforebygging, antibiotikaresistens og hvordan vi kan bygge en sterk helsenæring i Norge.

Uniforums gjennomgang av UiOs program viser likevel at to av universitetets fakulteter ikke nevnes i det hele tatt: Det juridiske fakultet og Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Ingen herfra deltar i UiOs arrangementer. Ansatte fra begge fakultetene deltar imidlertid på arrangementer i regi av andre aktører enn UiO, som jussprofessor Hans Petter Graver i UiA-samtalen «Skal universitetene bli foretak?».

Hvor har det blitt av de to fakultetene i UiOs program?

– Vi har deltatt sterkere tidligere, men i år har vi valgt ikke å ha regien på noe, sier UV-dekan Sten Ludvigsen.

– Hovedsakelig skyldes det at vi ikke har noe brennbart vi ønsker å få diskutert på en slik arena akkurat nå, forklarer han.

– Har ingen tradisjon for å være der

Jusdekan Dag Michalsen er ikke så opptatt av hvem som står som arrangør av de ulike arrangementene:

– Selv om vi som samlet fagmiljø ikke er representert, så deltar vi og andre aktører fra justissektoren på arrangementer der viktige spørsmål drøftes. Om vi i fremtiden skal stå for arrangementene selv, eller om vi bidrar til andres arrangementer, er ikke det viktige. Det viktige er at våre fagpersoner bidrar til en opplyst debatt om viktige samfunnsspørsmål, argumenterer han.

– De færreste diskusjoner føres uten at spørsmål om rettslig regulering kommer opp, og der er vår rolle åpenbar, poengterer Michalsen.

Jusdekanen understreker at fakultetet ikke nedprioriterer Arendalsuka, de har bare ikke noen tradisjon for å være der. Kanskje er situasjonen en annen til neste år:

– Arendalsuka vil være en ny arena for oss å formidle vår forskning til samfunnet rundt oss på en god og gjennomtenkt måte. 2018 er ikke et år der vi som fakultet har tatt det skrittet, men 2019 kan vise seg å bli det, sier Michalsen.

 

 

 

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 9. aug. 2018 05:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere