På Høyden-nedleggelsen: – Lite i denne saken er spesielt elegant håndtert

UiB framskynder styrebehandlingen av Khrono-saken. – Ledelsen har skjønt at planene skaper debatt, antar styreleder i På Høyden Jan Heiret.

MISFORNØYD MED PROSESSEN: – Som styreleder i På Høyden må jeg si at jeg hadde ønsket meg en prosess som også involverte redaksjonene og styrene i Khrono og På Høyden, sier styreleder i På Høyden Jan Heiret.

Foto: UiB

Første arbeidsdag etter påske overrasket Universitetet i Bergens avis På Høyden mange med nyheten om at UiB-ledelsen vil legge dem ned. I stedet for å ha en egen avis, vil ledelsen kjøpe seg inn i OsloMet-eide Khrono.

På Høyden skrev i flere artikler at saken skulle opp i UiB-styret 31. mai. Men fredag ble det klart at første styrebehandling skjer allerede torsdag denne uka. Til Bergens Tidende uttaler rektor Dag Rune Olsen at han vil «be om et mandat fra styret til et videre arbeid.»

I sakspapirene står det at styret inviteres til å «drøfte» saken, men også at det skal fattes et vedtak. Dette skal «utformes i møtet».

– Positivt med framskyndet styrebehandling

Styreleder i På Høyden Jan Heiret tolker det at saken framskyndes, som at UiB-ledelsen har skjønt at planene skaper debatt, og derfor ser behovet for å informere på et tidligere tidspunkt enn først tenkt. Det synes han er positivt.

– Så det er ryddig å legge til denne ekstra styresaken på kort varsel?

– Lite i denne saken er spesielt elegant håndtert. Og som styreleder i På Høyden må jeg si at jeg hadde ønsket meg en prosess som også involverte redaksjonene og styrene i Khrono og På Høyden. At det ikke er skjedd, må jeg bare ta til etterretning. Dette er åpenbart ikke en ønskelig løsning for oss, men det er institusjonene som er eiere, så det er opp til dem.

– Hvordan tolker du denne ukas styresak? Hva er det egentlig som skal skje?

Universitetsledelsen har tidligere sagt at det skal tas en beslutning 31. mai, så jeg regner med at de nå orienterer styret om sitt arbeid, og ber om tilslutning til å gå videre med en Khrono-løsning.

– Det er lagt opp til at det skal gjøres et vedtak denne uka, uten at ordlyden er foreslått på forhånd. Hva tenker du om det?

– Jeg forstår sakspapirene slik at det ikke skal fattes et vedtak om å legge ned På Høyden på dette møtet. Nå åpnes det for en mye bredere diskusjon, og det er helt klart en fordel. Vi trenger debatt om denne saken.

Mener saken burde vært på høring

Det var Khrono som først meldte at saken skal opp i UiB-styret allerede denne uka. For På Høyden-redaktør Dag Hellesund kom nyheten brått på.

Slik Hellesund oppfatter saken, er UiB nå kommet så langt i forhandlingene med OsloMet, at det svekker styrets reelle påvirkning på prosessen. Ifølge Khrono er ledelsen ved henholdsvis UiB og OsloMet nå «enige om forslag til en avtale om felles eierskap i Khrono.»

– UiB-ledelsen har framforhandlet noe som ser ut som et ferdig resultat. Og først nå spør de styret hva de synes. De burde involvert styret langt tidligere, mener redaktøren.

– I realiteten blir På Høydens skjebne avgjort denne uka?

– Det er ikke sikkert, det kommer an på hvordan debatten utvikler seg. Men ledelsens framgangsmåte er typisk for saker som man vil ha gjennomført.

– Egentlig burde det vært en høringsrunde i saken. På Høyden eksisterer nemlig ikke bare for rektor, men for hver og en av de ansatte, framhever Hellesund.

– Har nesten ikke ord

Blant kritikerne av UiBs plan om å legge ned På Høyden, er hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet på UiB, Steinar Vagstad.

– Jeg har nesten ikke ord. Her vil en altså legge ned det eneste forum vi har for debatt – uten debatt. Det har vært høringer knyttet til langt mindre saker, uttalte han til På Høyden fredag.

– Har du selv vært inne i prosessen som hovedtillitsvalgt?

– Organisasjonene har blitt orientert om invitasjonen fra Khrono i et IDF-møte. Men det var ikke noen drøfting, og ingen sakspapirer. Vi ble bare orientert om at ledelsen vurderte invitasjonen, sier Vagstad til Uniforum. (IDF = Informasjon, drøfting, forhandling)

– Forskerforbundet har ikke fulgt opp saken selv? Spurt hva som skjer?

– Nei, det har ikke vært noe å følge med på.

– Det kryr av saker som haster

Hva som skal skje i universitetsstyret torsdag, er Vagstad usikker på.

– Jeg synes det er uklart. Og hvorfor har de ikke formulert noe forslag til vedtak? Dersom de fortsatt mener at saken skal avgjøres 31. mai, burde det stått i sakspapirene, synes han.

– Jeg ville i alle fall ikke avgjort saken nå, om jeg var dem. Det kryr av saker som haster, dette er virkelig ikke en av dem, fortsetter Vagstad.

– Er de ansatte i På Høyden godt ivaretatt så langt i prosessen?

– Sammenlignet med gangen i andre omstillinger, så vil jeg mene det. Det problematiske med denne saken er først og fremst det mediepolitiske og universitetspolitiske: Vi vil jo at de ansatte skal ha en kommunikasjonskanal. Og dersom man mener at denne er lite brukt, så er det et argument for å styrke den heller enn å legge ned. Det er ikke smart at Khrono-redaktør Tove Lie skal sitte i Oslo og bestemme hva av det som skjer ved UiB som har nasjonal interesse. Det bør være nok at en sak har lokal interesse.

Av Helene Lindqvist
Publisert 10. apr. 2018 12:59 - Sist endra 10. apr. 2018 12:59
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere