SV-dekanen støtter intern organisasjon av psykologiklinikkene

Foreslår at fakultetsstyret vedtar å anbefale at de mye omdiskuterte psykologiklinikkene organiseres internt. Torsdag bestemmer styret seg.

EKSTRAORDINÆRT MØTE: SV-fakultetets styre skal på et ekstraordinært møte torsdag vedta hvordan de anbefaler at psykologiklinikkene organiseres. Her dekan Nils-Henrik Mørch von der Fehr på talerstolen, med viserektor Per Morten Sandset og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe.

Foto: Ola Sæther

I sitt notat til fakultetssyret støtter SV-dekan Nils-Henrik Mørch von der Fehr forslaget fra Psykologisk institutt: At de eksisterende studentklinikkene for voksne fremdeles skal organiseres internt ved instituttet, og ikke plasseres ut hos et helseforetak.

Lenge jobbet instituttledelsen med muligheten for å flytte internklinikkene, der psykologistudenter får praktisk trening i å behandle pasienter, til eksempelvis Lovisenberg Diakonale Sykehus, men i januar vedtok instituttstyret å beholde klinikkene internt.

– Vi har forholdt oss til arbeidsgruppen på instituttet, som har analysert saken, og så langt vi kan bedømme har de gjort et ordentlig arbeid. De faller altså på en intern organisering. Jeg kan ikke se noe grunnlag for å gå imot det, sier dekan von der Fehr til Khrono, som først omtalte dekanens notat.

      • Les også: Hun skal lose klinikkdriften på psykologi inn i trygt farvann

Psykologiklinikkene havnet i sentrum for store diskusjoner i løpet av høsten, først fordi studentene var skeptiske til den mulige flyttingen av klinikkene ut av universitetsmiljøet. I oktober ble klinikkene stengt på dagen etter mistanke om rutinesvikt og drift som brøt med lovverket.

Klinikkene forble stengt i over en måned, til sterke reaksjoner fra studentene.

Torsdag møtes SV-fakultetsstyret til ekstraordinært møte for blant annet å vedta sin anbefaling om klinikkene.

 

 

 

Emneord: Psykologi, SV-fakultetet Av Nils Martin Silvola
Publisert 20. feb. 2018 14:10 - Sist endra 20. feb. 2018 14:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere