Nybø: – Livsvitenskap må være en motor for kunnskapssamling til næringslivet

Regjeringen forventer at livsvitenskap skal bidra til å finne den nye oljen, sa forskningsministeren da hun gjestet Oslo Life Science 2018.

FORVENTNINGER: Forskning- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø formulerte regjeringens forventninger til livsvitenskapsmiljøet i årene framover. Nybø og UiO-rektor Svein Stølen innledet i aulaen tirsdag.

Foto: Ola Sæther

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø gjestet hovedarrangementet ved Oslo Life Science 2018 i Universitetets aula tirsdag. I følge programmet skulle Nybø formulere hva regjeringen forventer av Oslo-områdets livsvitenskapsmiljø i årene framover og av den enorme satsingen på UiOs livsvitenskapssenter.

Uniforum har tidligere fortalt at regjeringen setter av 50 millioner i startbevilgning til gigantbyggeprosjektet i statsbudsjettet for 2018. Prosjektet skal totalt koste nærmere syv milliarder kroner.

Nybø trakk fram arbeidet til professor Karl Johan Malmbergs forskningsgruppe, som forsker på «drapsceller» ved UiOs Institutt for kreftforskning.

– Hvis de lykkes, blir det et stort gjennombrudd som kan redde liv vi ikke makter å redde i dag. Det er en god illustrasjon på hva som er så spennende med livsvitenskap: Muligheten for gjennombrudd i krysningspunktet mellom forskning, innovasjon, akademia og næringsliv som kan ha positiv betydning for et stort antall mennesker, sa Nybø, for anledningen på engelsk.

Forskningsministeren minnet på at regjeringen i Jeløya-erklæringen tar sikte på å gjøre Norge til et av Europas grønneste og mest nyskapende land, og mente at livsvitenskapsmiljøet har en sentral rolle å fylle.

– Kort sagt, vi har høye forventninger! Vi forventer at dere bidrar i utviklingen av næring relatert til livsvitenskap, Norge kan ikke lenger basere inntektene på olje og gass. Nyskapninger som de Malmberg og kollegaene hans utvikler, er et godt eksempel. Noen vitenskapelige gjennombrudd har enormt kommersielt potensiale. Livsvitenskapsmiljøet i Oslo må være en motor for å samle inn ny kunnskap for næringslivet, sa Nybø før hun listet opp noen mer konkrete forventninger:

– Vi forventer at dere skaper et forsknings- og utdanningsmiljø av høy internasjonal standard, eksempelvis for å bidra til den nasjonale ambisjonen om solid norsk deltakelse i Horisont 2020 (EUs forsknings- og innovasjonsprogram, journ. anm.). Vi forventer at dere følger opp løftene og skaper virkelig mangfold i det akademiske miljøet, for å smelte ulike tilnærminger sammen til noe unikt. Vi forventer at dere deler vår ambisjon om at forskning må bidra til å finne løsninger på vår tids store utfordringer, for eksempel bærekraftig bruk av naturressursene, sa forskningsministeren.

Resten av konferansens hovedarrangement, med tittel «Investing in health and environment», byr på en rekke presentasjoner fra norske og internasjonale fagfolk. Flere norske tverrfaglige forskningsmiljøer presenteres, samt blant annet det internasjonale innovasjonsprogrammet SPARK, som i disse dager får en norsk avlegger.

      • Les også: Livsvitenskap preger UiO og Oslo denne uka

 

Emneord: Livsvitenskap, Politikk, Regjeringen Av Nils Martin Silvola
Publisert 13. feb. 2018 15:11 - Sist endra 14. feb. 2018 09:09
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere