Fagpressen om sextrakassering i mediebransjen: – Alvorlig

5 prosent av kvinner i mediebransjen svarer at de har blitt seksuelt trakassert innen det siste halve året.

SAMLET FRONT: Berit Nyman (t.h.) uttalte seg sammen med ledere fra de andre organisasjonene bak undersøkelsen. F.v. ass. generalsekretær i Norsk Redaktørforening Reidun Kjelling Nybø, direktør i Mediebedriftenes Landsforening Randi Øgrey, leder i Norges Journalistlag Hege Iren Frantzen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening Arne Jensen, generalsekretær i Landslaget for lokalaviser Rune Hetland og Berit Nyman. Foto: Nils Martin Silvola

Fredag formiddag holdt medieorganisasjonene bak en undersøkelse av sextrakassering i norsk mediebransje pressekonferanse, og kunne fortelle at trakassering ikke bare var noe som foregikk i fortiden:

5 prosent av de svarende kvinnene, fra alle typer stillinger i mediebransjen, oppgir at de har blitt utsatt for seksuell trakassering bare de siste seks månedene. 1 prosent av menn svarer det samme. Dermed er totalen for alle svarende 3 prosent.

5741 personer har svart på undersøkelsen, så i rent antall er det 178 personer som oppgir at de nylig har blitt trakassert.

Unge kvinner mest utsatt

Totalt oppgir 28 prosent av de svarende, som er nesten likt fordelt på menn og kvinner, at de har vært «utsatt for uønsket seksuell atferd» lenger tilbake i tid enn de siste seks månedene, men undersøkelsen er altså mest fokusert på det siste halve året og atferd som oppleves som trakassering.

Det er unge kvinner med relativt kort fartstid i bransjen som er mest utsatt. Dette trakk NJ-leder Hege Iren Frantzen fram da hun kommenterte tallene:

– Hver tiende kvinne under 30 år sier at de har blitt utsatt for seksuelt trakassering, og det bare siden sommeren. Det er lett å tenke at 3 prosent er et lavt tall, at 178 personer ikke er veldig mange, men det er veldig stort når man ser på tidsaspektet og hver tiende kvinne under 30 er et stort tall i seg selv. Noen har kanskje trodd at dette skjedde det mer av tidligere, og det kan godt være, men det skjer også nå. Det er grunn til å ta dette på alvor og følge opp i alle redaksjoner, sa Frantzen.

      • Les også: – Studenter har dårligere rettsvern enn ansatte

– Utfordring for små redaksjoner

Også Berit Nyman, nestleder i Fagpressen, understreket alvorligheten i tallene. Hun ser noen spesifikke utfordringer som gjelder mange fagpresseorganer:

– Veldig mange fagpresseredaksjoner er små, med noen få årsverk, med de utfordringer det fører med seg. Samtidig er utgiverorganisasjonene bak som regel ikke profesjonelle medieutgivere. Det betyr ikke at det nødvendigvis er en dårligere måte å være organisert på, men det påvirker hvordan kontakten fungerer i organisasjonen, sier Nyman til Uniforum etter presentasjonen.

Hun mener det nå er viktig å finne ut om de ulike fagpresseredaksjonene kan trenge felles retningslinjer eller konkret hjelp fra Fagpressen for å håndtere trakasseringssaker.

419 ansatte i Fagpressens medlemsbedrifter har svart på undersøkelsen, men det har hittil ikke vært tid til å studere de spesifikke tallene for Fagpressen for seg.

Hele pressekonferansen med presentasjon av undersøkelsen kan ses her.

     • Les også: Krever nulltoleranse mot all trakassering i akademia

Emneord: trakassering, Arbeidsforhold Av Nils Martin Silvola
Publisert 15. des. 2017 12:29 - Sist endra 15. des. 2017 12:29
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere