Vil ha et felles nordisk utdannings- og arbeidsmarked

Nordisk ministerråd foreslår flere tiltak for å få til et bedre samarbeid og et felles nordisk utdannings- og arbeidsmarked.

MER SAMARBEID: Generalsekretær Dagfinn Høybråten og resten av Nordisk ministerråd skal nå jobbe for mer samarbeid innen den nordiske universitets- og høyskolesektoren.

Foto: Johannes Jansen/Norden.org

Det norske formannskapet i Nordisk ministerråd har satt ned en gruppe som har sett nærmere på det nordiske samarbeidet for utdanning. Gruppen har nå kommet med flere forslag som skal styrke det nordiske samarbeidet, står det i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

- Jeg tror denne rapporten vil være et meget godt underlag for en diskusjon om hvordan vi skal styrke det nordiske samarbeidet fremover, sa kunnskapsminister Henrik Asheim da rapporten ble overlevert til de nordiske utdanningsministrene, skriver Universitetsavisa.

I pressemeldingen vises det til at Nordplus og Nordforsk har finansiert mange prosjekter, og at mer kunnskap om disse vil kunne bidra til å videreutvikle alle politikkområder, inkludert samarbeid om små og fragmenterte akademiske fagområder.

«Det nordiske samarbeidet må finne noen temaer som det samarbeides om over flere år, for å sikre forankring og kontinuitet. Samarbeid om utdanningskvalitet og lærerutdanning er et eksempler på dette. På den måten vil vi i Norden kunne lære av hverandre» står det i pressemeldingen.

Her kan du lese hele rapporten.

Godkjenning av høyere utdanningskvalifikasjoner, oppfølging av Reykjavikdeklarasjonen og koblingen til Bolognaprosessen er områder som trekkes frem.

«Bolognaprosessen har som en langsiktig målsetning å arbeide mot automatisk godkjenning av hverandres utdanning. Den reviderte Reykjavikdeklarasjonen har den samme målsetning» står det i pressemeldingen.

Gruppen som har utarbeidet rapporten har bestått av Aida Hadzialic, tidligere gymnasie- og kunskapslyftsminister i Sverige, Thomas Wilhelmsson, kansler ved Helsingfors Universitet i Finland og Petter Skarheim, departementsråd i Kunnskapsdepartementet.

Emneord: Norden, Universitetspolitikk Av Espen Halvorsen Bjørgan /Universitetsavisa
Publisert 24. nov. 2017 14:29 - Sist endra 24. nov. 2017 14:32
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere