Nasjonal delprøve i medisin fikk prestisjetung pris på 1 million kroner

Nasjonal delprøve i medisin er tildelt Kunnskapsdepartementets Utdanningskvalitetspris for 2017. Arbeidet med delprøven er blitt ledet av medisinprofessor Jan Frich ved Universitetet i Oslo. Prisen er på 1 million kroner.

LEDET TIL PRIS: Medisinprofessor Jan Frich ved UiO har ledet arbeidet med å utvikle en nasjonal delprøve for medisinutdanningene i Norge. Nå har arbeidet blitt hedret med Kunnskapsdepartementets Utdanningskvalitetspris for 2017. Studentrepresentantene Maren Ellingsen (NTNU), Stine Andersen (UiT),Oda Lockert (UiO) og Gard Aasmund Skulstad Johanson (UiB) var med og tok imot prisen fra kunnskapsminister Henrik Asheim.

Foto: Martin Toft

– Det er flott å få en slik anerkjennelse for dette arbeidet som vi har ledet, men som alle andre medisinutdanningene i Norge har vært svært tungt involvert i, sier medisinprofessor Jan Frich til Uniforum i etter at nasjonal delprøve i medisin har fått Utdanningskvalitetsprisen til Kunnskapsdepartementet. For ham er dette et viktig samarbeid.

– Jeg vil understreke at for profesjonsutdanninger er det viktig å ha noen sikre, felles standarder. Prøving og testing på tvers har bidratt til dette.  Gode og relevante oppgaver er alltid krevende å få til. Det fellesskapet disse fire medisinske fakultetene har hatt, gjør det arbeidet langt bedre, peker han på.

Nasjonal delprøve i medisin ble den 24. mars i år innført for første gang ved alle de fire medisinutdanningene i Norge. Prøven er basert på internasjonal forsking og erfaringer og utviklet i dialog med internasjonale miljø i et tett samarbeid mellom ansatte og studenter ved de fire medisinske fakultetene i Norge.

Blir obligatorisk

Fra 2018 blir den nasjonale delprøven utvidet og innført som en obligatorisk aktivitet i de norske medisinstudiene. Den nasjonale delprøven i medisin gir mulighet for sammenligning av resultater mellom studiestedene for å bidra til enda meir kvalitetsarbeid nasjonalt.  Slik kan resultatene danne grunnlaget for utviklings- og forbedringsarbeid ved at institusjonene får resultateter gjennom totalskår og informasjon om forskjeller mellom medisinutdanningene i ulike fagområder, heter det i nominasjonen fra dekan Frode Vartdal ved Det medisinske fakultet på UiO.

Under delprøven får studentene tilgang på fasit med begrunnelser for korrekte svar og automatisk og individuell tilbakemelding med informasjon om egen kompetanse opp mot en nasjonal norm.

Fornøyde studenter

Jan Frich understreker at for arbeidsgruppen har det vært viktig at studentene har vært med i utviklingen av nasjonal delprøve. – De skulle være viktige premissleverandører. I dag sier derfor alle studenter som har gjennomført delprøven at den har vært både lærerik og nyttig, konstaterer han. 

Studentene har i en evaluering gitt inntrykk av at de opplevde delprøven som et positivt tiltak og et flertall ønsker at prøven skal utvikles til en nasjonal eksamen. Det blir virkelighet fra 2018 etter at dekanmøtet for de medisinske fakultet tidligere i år vedtok å innføre en slik nasjonal deleksamen på permanent basis.  

Kan brukes i autorisasjonen av utenlandske leger

I nominasjonen fra Det medisinske fakultet blir det også pekt på at delprøven blant annet vil kunne brukes i i vurderingen av leger fra land utenfor EU/EØS som søker norsk autorisasjon, og etter hvert kunne utvikles til en nasjonal eksamen. Det blir også understreket at andre fagområder kan bygge videre på modellen som er utviklet og på både den tekniske erfaringen og erfaringen med prosessen før og etter eksamen, heter det i nominasjonen.  Målet med nasjonal delprøve skulle også være at det ble satt gitt større oppmerksomhet til læring enn til kontroll. Samtidig skulle det være effektiv bruk av ny digital teknologi.

I dag er det fire universiteter i Norge som tilbyr medisinutdanning. Det er Det medisinske fakultet ved UiO, Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen, Det helsevitenskaplige fakultet ved Norges arktisk universitet i Tromsø (UiT) og Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU i Trondheim.  

Jan Frich tok imot prisen sammen med fire studenter

I 2015 oppnevnte det nasjonale dekanmøtet i medisin en arbeidsgruppe ledet av Jan Frich ved Universitetet i Oslo. Siden den gangen har han stått i bresjen for arbeidet med å innføre og gjennomføre nasjonal delprøve for medisinstudiet i Norge. Det var derfor medisinprofessor Jan Frich som sammen med de fire studentene i arbeidsgruppen som tok imot Kunnskapsdepartementets Utdanningskvalitetspris da den ble utdelt på NOKUTs utdanningsfest mandag kveld.

– Og hva har dere tenkt å bruke prispengene på 1 million kroner til, Jan Frich?

– De vil selvsagt gå inn i prosjektet for å videreutvikle delprøven i medisin. Pengene kan også brukes til reiser til utlandet for å få nye impulser og skaffe oss ny erfaring som andre kan få glede av, svarer Jan Frich. 

 

 

 

Emneord: Medisin, Priser, Undervisning Av Martin Toft
Publisert 20. nov. 2017 18:55 - Sist endra 20. nov. 2017 23:55
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere