Gunnar Bovim mener oppstuss om U5 er storm i et vannglass

- Vi møtes når vi møtes, er NTNU-rektor Gunnar Bovims lakoniske kommentar til reaksjonene på den påståtte fraksjonsvirksomheten til den såkalte U5-gruppen.

INGEN GRUNN TIL OPPSTUSS:  At de fem rektorene for breddeunivesitetene møtes separat er ikke noe å lage oppstuss omkring, mener NMBUs rektor Mari Sundli Tveit og NTNU-rektor Gunnar Bovim (arkivfoto).

Foto: Skjermbilde/Universitetsavisa

Gruppen består av de fem rektorene ved NTNU, universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø, samt Universitetet for miljø- og biovitenskap NMBU.

Gunnar Bovim, Svein Stølen, Dag Rune Olsen, Anne Husebekk og Mari Sundli Tveit har møttes for å diskutere felles problemstillinger ved en rekke anledninger. Sundli Tveit er også nåværende leder for Universitets- og Høgskolerådet (UHR).

Dette har fått rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Curt Rice, til å be om at hva han kaller ”U5-fraksjonens” aktiviteter redegjort for i neste representantskapsmøte i UHR, i følge HiOAs avis Khrono. Inititativet støttes av rektor Bjørn Olsen ved Nord universitet og rektor Marit Boyesen ved Universitetet i Stavanger.

Ingen tro på splittelse

Gunnar Bovim kommenterer i Universitetsavisa reaksjonene fra blant annet Curt Rice slik:

- Vi møtes når vi møtes. Det begynte som samtaler mellom de fire rektorene som har medisinutdanninger ved sine universiter. Etter hvert kom NMBU med. Poenget er ikke hvem som snakker med hvem, men hvem som uttaler seg utad. Jeg tok selv initiativ til en felles uttalelse om EU, hvor landets åtte universitetsrektorer ga en felles uttalelse. Om det er 4,5 eller 8 som går sammen må vurderes ut fra hva som er hensiktsmessig fra gang til gang, sier Bovim.

Han kommenterer at det problematiske kan oppstå i den grad grupper av UHR-medlemmer uttaler seg i direkte strid med UHR. I denne forbindelsen viser han til utspill fra rektorer ved de ”nye” universitetene om ny finansieringsmodell.

LES OGSÅ: - Regjeringen forsterker forskjeller mellom gamle og nye universiteter

LES OGSÅ: Bovim: - Provinsiell kritikk

- Men at man møtes, slik vi har gjort, er udramatisk, mener NTNU-rektoren.

- UHR er resultat av fusjon mellom universiteter og høgskoler. Ser du noen risiko for at fusjonen ”rulles tilbake” og  man igjen får to foreninger?

- Nei, det har jeg ingen tro på. For øvrig er det snart ingen høgskoler igjen, slår Gunnar Bovim fast, og avrunder med å karakterisere oppstusset omkring U5-gruppas møter som ”storm i et vannglass”.

 

Overfor UA understreker HiOA-rektor Curt Rice at han ikke kan se at han har uttrykt noen motvilje mot at ulike institusjoner snakker sammen om felles interesser i fora hvor man likevel møtes. Det er bra med utvekslinger om problemer man ønsker å drøfte med andre.

- Jeg gjør det stadig vekk med mine rektorkollegaer. I de to årene jeg har vært rektor ved HiOA har vi hatt flere møter med ledelsen ved UiO om felles interesser, eksempelvis i forhold til kommunen, rekruttering til lærerutdanning, samarbeid mellom våre helsefaglige utdanning, og mer. Det vil ikke falle meg inn å stoppe med disse flotte møtene med UiO, ei heller å kritisere andre for å ha lignende møter, sier Rice.

Som illustrasjon viser HiOA-rektoren til at han nylig var vertskap for noe som han benevner ”Oslo Rector Summit.”

- Der inviterte jeg rektorene ved samtlige høyere utdanningsinstitusjoner i Oslo til å tilbringe en dag sammen for å diskutere felles interesser, i dette tilfellet arbeid med innovasjon i vår region. Jeg opplever det som viktig og uproblematisk og har ikke fått annet enn positive tilbakemeldinger om det, også fra sektor-folk utenfor Oslo. Det vil være en pinlig dobbelmoralsk holdning hvis jeg skulle mene det er noe galt med at andre har møter, poengterer Rice.

- Krevende navigering

Når det gjelder U5 ser han positivt på at Mari Sundli Tveit, som er styreleder i UHR, også er medlem av denne fraksjonen.

- Jeg har ingenting annet enn respekt for den jobben hun gjør og tillit til hennes evne til å fortsette med å være en samlende figur i denne sektoren. Sundli Tveit er i mine øyne en sterk og viktig stemme i UH-sektoren og jeg ønsker at hun skal bruke den stemmen så mye som hun bare gidder.

Men så hever Rice en advarende pekefinger:

- Jeg kan likevel forestille meg at det kan være krevende å navigere mellom interessene til det som nå omtales som landets fem eliteuniversiteter og resten av sektoren, men det er få hvis noen som er bedre i stand til å kunne gjøre det enn henne, mener HiOA-rektor Curt Rice.

Sundli Tveit: - U5 ingen formell gruppering

I likhet med Gunnar Bovim synes  ikke UHR-leder Mari Sundli Tveit U5-møtene er noe lage oppstuss omkring.

- Det er helt naturlig at rektorer møtes og har erfaringsutveksling på ulike temaer. Det såkalte U5 er ingen formell gruppering eller fraksjon. Jeg opplever det som uproblematisk at vi har møttes ved noen anledninger, i tilknytning til andre møter, for å drøfte enkeltsaker. Med rektorene fra UiO, UiB, UiT og NTNU har det dreid seg om problemstillinger knyttet til medisin og eiendomsforvaltning, skriver NMBU-rektoren i en epost.

Sektoren har alt å vinne på å stå sammen, mener UHR-lederen: I en tid der man i fellesskap må løfte forskning, utdanning og akademiske verdier.

På spørsmål om hun oppfatter dobbeltrollen som UHR-leder og medlem i U5 som problematisk, eller snarere en styrke, svarer hun slik:

- Som styreleder i UHR fremmer jeg sektorens interesser, og vi har gode diskusjoner i styret og representantskapet om hvordan det best gjøres, både generelt og på de enkelte sakene. Det er ingen konflikt mellom å ivareta helheten i UHR og det å utveksle erfaringer med andre rektorer der det er hensiktsmessig, mener Mari Sundli Tveit.

Emneord: Universitetspolitikk Av Tore Oksholen /Universitetsavisa
Publisert 1. nov. 2017 14:32 - Sist endra 1. nov. 2017 14:32
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere