Vil tilby verktøy for å teste flerspråklige barn i flere språk enn norsk

– For å finne språkvansker trenger vi kunnskap om barnas ordforråd i alle språkene de snakker, sier doktorand Pernille Hansen ved Universitetet i Oslo.

NYTT VERKTØY: Pernille Hansen har vært med på utviklingen av et nytt verktøy for å kartlegge flerspråklige barns ordforråd.

Foto: Nils Martin Silvola

Kartlegging av flerspråklige barns ordforråd har ofte fokusert mest på det norske ordtilfanget, på bekostning av de andre språkene barna snakker. I tillegg har direkte oversatte kartleggingsverktøy i liten grad tatt høyde for at innholdet påvirker vanskelighetsgraden på andre språk.

Denne uka forsvarer Pernille Hansen ved UiOs Senter for flerspråklighet sin doktoravhandling «In the beginning was the word: A study of monolingual and bilingual children’s lexicons». I løpet av arbeidet har hun samarbeidet med forskere fra hele Europa for å utvikle verktøyet «Cross-linguistic Lexical Tasks», CLT, som nå finnes på 25 språk. Sammen med disse forskerne har hun så langt vist at testen gir sammenlignbare resultater på tvers av 16 av disse språkene.

– Mangel på verktøy

– Jeg begynte med dette fordi jeg så en mangel på gode verktøy for kartlegging av flerspråklige barn, noe som i Norge blir en stadig mer presserende utfordring. Etter hvert var jeg så heldig at jeg kunne koble meg på et europeisk samarbeid for å utvikle nettopp slike verktøy, sier Hansen.

VERBFORSTÅELSE: Her spørres barna «Hvem er det som våkner?» Grafikk: Cross-linguistic Lexical Tasks / Universitetet i Warszawa

En hovedutfordring for forskerne bak CLT har vært å sikre at verktøyet er like utfordrende på alle språk. Det innebærer blant annet å ta høyde for at mange ord introduseres senere i noen språk enn i andre, og at lengden på ordet varierer fra språk til språk. Slik skal resultatene kunne sammenlignes, og språkvansker lettere kunne avsløres. Kartleggingsverktøyet er ment for barn mellom 4 og 6 år.

– Det er uproblematisk at et barn har større ordforråd på ett språk enn et annet, men hvis barnet først har en språkvanske, vil det vise seg i alle språk det snakker, forteller Hansen.

– Trenger diskusjon

Mengden av kartlegging og testing i både barnehage og skole debatteres stadig. Hansen mener ordskiftet har handlet vel mye om testing og rangering av selve barnehagene.

– Det kan komme i veien for en diskusjon vi trenger, om hvordan vi best skal fange opp alle barn med språkvansker. Der har barnehagelærerne en unik posisjon, og jeg tror de kan ha god nytte av noen strukturerte verktøy, sier Hansen.

Målet er at CLT skal kunne tilbys til bruk av barnehagelærere, kanskje i form av en Ipad-app.

Førsteamanuensis Nina Gram Garmann ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har fungert som Hansens veileder under deler av doktorgradsarbeidet. Hun registrerer stor interesse for nettopp slike verktøy.

– Det finnes absolutt en interesse hos både studenter og barnehageansatte vi møter. Mange mener dette er verktøy som mangler i dag, sier Garmann til Uniforum.

Stadig flere flerspråklige barn

Avdelingsdirektør Trude Wessel Eide i Kunnskapsdepartementet opplyser at antallet og andelen flerspråklige barn i norske barnehager bare vokser. I fjor gikk det 46 300 minoritetsspråklige barn i barnehage, 16 prosent av totalen. I 2007 var antallet 18 660 barn, en andel på 7 prosent.

– Arbeidet med minoritetsspråklige barn og flerkulturalitet er et område der barnehagepersonalet ofte etterspør mer kompetanse, og departementet har finansiert den nasjonale satsingen «Kompetanse for mangfold» i perioden 2013–2017. Dette er en satsing som skal medvirke til at ansatte i barnehager og grunnopplæring får økt kompetanse på det flerkulturelle området.

– Hvordan stiller departementet seg til verktøy som CLT?

– Departementet er kjent med at det finnes ulike språkkartleggingsverktøy, men tar ikke stilling til konkret metodebruk eller verktøy.

Emneord: Forskning, HF, Lingvistikk, Språk, pedagogikk Av Nils Martin Silvola
Publisert 4. okt. 2017 11:54 - Sist endra 4. okt. 2017 13:32
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere