Vil kreve mer pedagogisk kompetanse

– Regjeringen ønsker å styrke kravene til pedagogisk kompetanse for ansettelser og opprykk i professor- og førsteamanuensisstillingene, sier kunnskapsminister Henrik Asheim. En forskriftsendring skal gjøres klart etter en rapport er levert i november.

KREVER MER PEDAGOGIKK: Kunnskapsminister Henrik Asheim vil kreve mer pedagogisk kompetansen for ansettelser i stillinger som førsteamanuensis og professor.

Foto: Ola Sæther

For å styrke kvaliteten på undervisningen i høyere utdanning, har regjeringen etablert en arbeidsgruppe som skal komme med forslag til hvilke krav som skal stilles til pedagogisk kompetanse ved ansettelser og opprykk til stillingene professor og førsteamanuensis. 

Dette er en oppfølging av stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning som regjeringen la frem i vinter. Der varslet vi at gode undervisere, og god pedagogisk kompetanse, skal verdsettes høyere. Da er det naturlig at slik kompetanse også vektlegges i større grad ved opprykk og ansettelser, sier kunnskapsminister Henrik Asheim i en pressemelding.

Arbeidsgruppen skal se nærmere på hvilke krav som bør stilles til slik kompetanse i forskriften om ansettelser og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, der kravene til kompetansen på de ulike stillingsnivåene er formulert. 

Når forskriften, slik den er i dag, ikke stiller tydelige minstekrav til pedagogisk basiskompetanse, kan det bli mindre motiverende å øke utdanningskompetansen, mener Asheim. 

Arbeidsgruppen består av Anne Borg ved NTNU, Gunnar Grepperud ved Universitetet i Tromsø (UiT) og Anne Julie Semb ved Universitetet i Oslo (UiO). 

Gruppen skal utarbeide en rapport med analyse og anbefalinger som skal gi grunnlag for en forskriftsendring. Rapporten skal leveres i november 2017.

Emneord: Universitetspolitikk, Forskningspolitikk
Publisert 24. okt. 2017 11:15 - Sist endra 24. okt. 2017 11:15
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere