– Forskere har andre ting å gjøre enn å lese reglementer

Det tok nesten 20 år fra internhusleieavtalen gjorde det ulovlig å drive privat praksis i UiOs lokaler, til UiOs psykologer fikk det med seg. Kristian Gundersen har en viss forståelse for det.

KRITISK TIL DUCKERT: Tidligere SV-dekan Fanny Duckert brukte i flere år et grupperom på UiO til privat kursvirksomhet.  – Å ta seg betalt for å holde kurs i UiOs lokaler, er ikke greit. Her synes jeg Fanny Duckert har opptrådt ubetenksomt, sier tidligere universitetsstyremedlem Kristian Gundersen.

Foto: Ola Sæther

For 17 år siden, i 2000, vedtok UiO en avtale om internhusleie som forpliktet seg til EØS-avtalens artikkel 61 om statsstøtte. Siden den gang har det verken vært lov å drive privat psykologpraksis fra eget kontor eller å gratis benytte møtelokaler på UiO til kommersiell virksomhet. Det bekrefter eiendomsdirektør John Skogen overfor Uniforum.

Forståelse fra universitetsledelsen

Hvordan er det mulig at regelverket har blitt oversett av Psykologisk institutt (PSI) i nesten 20 år?

Nåværende instituttleder Pål Kraft har ikke noe svar på det, men viser heller til at han selv har drevet med oppryddingsarbeid:

– Jeg ble ansatt som instituttleder ved PSI i januar 2016 og har vært opptatt av å oppdatere ansatte og studenter på relevant regelverk. Vi har også hatt egne informasjonsmøter om privatpraksisen, svarer han via instituttets kommunikasjonsrådgiver.

Rektor Svein Stølen har heller ikke noe svar:

– Universitetsledelsen har forståelse for at de ansatte som har drevet privat praksis har oppfattet at de har drevet i tråd med regelverket, sier han, og viser samtidig til det pågående arbeidet med å sikre at alle sider av driften ved instituttet er i tråd med gjeldende regelverk.

– Samfunnet overfylt av lover og regler

Biologiprofessor Kristian Gundersen kjenner universitetet ut og inn etter å ha sittet flere perioder i Universitetsstyret. Han har en viss forståelse for at regelverket har gått de fleste hus forbi:

– Ordninger som dette var lenge helt vanlig og akseptert. Da jeg vokste opp, kunne leger drive privatpraksis også fra sykehusene, og benyttet seg da både av sykehusets personell og utstyr. Så har det etter hvert slik jeg har skjønt det, kommet inn noen EU-regler uten at disse har blitt så kjent. Kanskje har det å gjøre med at dagens samfunn er overfylt av lover og regler? spekulerer han.

– Er det noe med organiseringen eller kulturen på UiO som gjør at folk ikke får med seg hvilke regler som gjelder?

– Vi har nok et problem med informasjon i organisasjonen. Samtidig har universitetet blitt nærmest besatt av kompliserte regler, for eksempel har vi et nesten uforståelig HMS-system. Forskere har andre ting å gjøre enn å lese reglementer, slår Gundersen fast.

– Samtidig burde de enkelte ansatte på psykologi gjort en større innsats selv for å sjekke regelverket når de har vært i en gråsone, legger han til.

– En opplagt ting å reagere på

Uniforum har tidligere skrevet om professor Fanny Duckert, som kostnadsfritt benyttet lokaler i Georg Sverdrups hus til privat kursvirksomhet innen psykologi. Dette gjorde hun også i perioden hun var dekan ved SV-fakultetet (2012-2015).

Denne kursvirksomheten har Gundersen liten forståelse for.

– Å ta seg betalt for å holde kurs i UiOs lokaler, er ikke greit. Her synes jeg Fanny Duckert har opptrådt ubetenksomt, sier han.

Som tidligere avdelingsleder har Gundersen har selv bidratt til å stoppe privat, kommersiell kursvirksomhet på universitetet.

– Det var en helt opplagt ting å reagere på, synes professoren.

Avviser at valgt ledelse har skylda

I en artikkel i Morgenbladet om konflikten ved Psykologisk insitutt, kommer de tidligere instituttlederne Kjetil Sundet og Fanny Duckert inn på forholdet mellom valgt og ansatt ledelse.

Ifølge de to er det enklere for en ansatt leder enn for en valgt leder å ta tak i uheldige praksiser som regelbruddene ved klinikken på PSI. En ansatt leder vil nemlig ikke være bundet til de samme lojalitetshensynene internt. «Beviset» er at det er instituttets første ansatte leder, Pål Kraft, som har tatt affære.

Gundersen har svært lite til overs for en slik måte å forklare det som har skjedd:

– Det der er bare tull. Nå må de slutte. Dette er vikarierende argumenter herfra og til månen, tordner han.

– Fanny Duckert var ikke dårlig ledet da hun brøt reglene. Hun har selv et ansvar for hva hun driver med på jobben, poengterer biologiprofessoren.


Duckert ønsker ikke å kommentere Gundersens uttalelser til Uniforum.

Forpliktet til å sette seg inn i regelverk

I forrige uke uttalte eiendomsdirektør John Skogen til Uniforum at når UiO iverksetter revidert internhusleieordning i januar 2018, vil det presiseres tydeligere at det ikke er anledning til å drive privat, inntektsbringende virksomhet i UiOs arealer.

Han ønsker ikke å utdype hvorfor han mener det er behov for en slik presisering, eller si noe om han kjenner til saker også utenfor psykologisk institutt.

– Uniforums artikkel i forrige uke viser at behovet er der. Utover det kan jeg ikke kommentere enkeltsaker, sier han.

Selv på dekannivå har det ikke vært kjent at UiOs lokaler ikke kan brukes til privat, inntektsbringende virksomhet. Hvem sitt ansvar er det at dekanene kjenner til dette regelverket?

– Regelverket er gjort tydelig gjennom avtalen om internhusleie som ledelsen ved enhetene er forpliktet til å sette seg inn i.  
 

Av Helene Lindqvist
Publisert 26. okt. 2017 05:45
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere