No diskuterer universitetsstyret stenginga av klinikken på Psykologisk institutt

Akkurat no diskuterer universitetsstyret stenginga av klinikken på Psykologisk institutt. Du kan få med deg lydoverføring på direkten via Uniforum.

DISKUTERER STENGING AV KLINIKK: Universitetsstyret diskuterer i ettermiddag stenginga av klinikken på Psykologisk institutt.

Foto: Ola Sæther

Det var naudsynt med ei mellombels stenging av drifta av klinikken på Psykologisk institutt, samtidig som dei blei sett i gang tiltak for at både pasientar og studentar skulle bli tatt best mogleg vare på. Det står i  framlegget til vedtak som universitetsstyret skal handsama no.

.I heile framlegget til vedtaket står det fylgjande:

"Universitetsstyret ser svært alvorlig på de funn som er avdekket ved driften av klinikken ved Psykologisk institutt. En midlertidig stengning av driften av klinikken var helt nødvendig gitt situasjonen, samtidig som tiltak for ivaretakelse av pasienter og studenter ble igangsatt. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å fortsette forhandlingene med Lovisenberg Diakonale Sykehus AS for å finne fram til modeller for fremtidig organisering. Universitetsstyret avventer rapporten fra Enhet for intern revisjon, og vurderinger fra Statens helsetilsyn/Fylkesmannen og Datatilsynet."

Du kan få med deg heile debatten ved å gå inn på den direkte lydoverføringa frå møtet i Universitetsstyret. Den finn du her.

Publisert 24. okt. 2017 14:42 - Sist endra 24. okt. 2017 15:44
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere