Ødela steinalderfunn – arkeologene krever 950.000 i erstatning

En entreprenør var litt ivrig med gravemaskinen og gravde vekk et fredet steinalderfunn. Nå krever UiOs arkeologer erstatning fra utbyggeren.

«Dybdalsheia er ett nytt og spennende boligfelt på Kongshavn, Tromøy. Det er planlagt over 60 enheter på Dybdalsheia med variasjoner av både tradisjonelle eneboliger og funkisboliger, tomannsboliger og flermannsboliger», står det i annonsen. Foto: Tromøy Bygg, gjengitt med tillatelse.

– Enkelt sagt så sendte entreprenøren ut en gravemaskin med beskjed om å grave opp en vei, og så gravde han opp feil vei. Så da jeg kom der og så at det var gravd i den retningen så ble jeg alvorlig bekymret, og da var det dessverre gravd langt inn på det området som det ikke skulle graves på, forteller Birger Berg Pedersen i Tromøy Bygg til Uniforum.

Fire steinalderfunn

For opp mot 10.000 år siden, i steinalderen da isen trakk seg tilbake, kom de første bosetterne til Dybdalsheia i Arendal, anslår en foreløpig arkeologisk rapport. Nå er området regulert til boliger, men fordi det ble funnet rester fra steinalderen skulle Kulturhistorisk museum ved UiO undersøke området først. I en del fant de flere kokegroper og flintstykker, og i høst skulle de grave ut ytterligere før boligfeltet kunne bygges ut. Men så langt kom de aldri.

I juni kontaktet Pedersen fylkeskommunen og fortalte at det ved en feil ble arbeidet innenfor området med steinalderfunnene. Fylkeskommunen dro på befaring, og fant ut at ¾ av kulturminnet og sikringssonen rundt var gravd helt ned til fjellgrunnen, sammen med hele landskapet rundt.

«Til overs er en svær haug med jordmasser, store stein, felte treer og røtter, som ligger på den delen av lokaliteten som ikke er gravd opp», står det i erstatningskravet fra Arkeologisk seksjon.

De hadde beregnet at det kom til å koste 950.000 kroner å undersøke området. Nå må arkeologene eventuelt grave i jordmassene, i stedet for å kunne grave systematisk. Derfor har de sendt inn krav om erstatning for den summen de opprinnelig hadde budsjettert til å grave.

9600 år gammelt

– Det var et område med stort kunnskapspotensiale, sier prosjektleder Almut Schülke til Uniforum.

Arkeologene ved Kulturhistorisk museum har allerede undersøkt tre av de fire funnstedene i området, og funnet kokegroper og flintbiter.

Fra kokegropene har de datert kullet, og funnet ut at det er fra tidsrommet 7610 før vår tidsregning til 2270 før vår tidsregning. Dermed var området i bruk i flere omganger i løpet av 5000 år.

«En kokegrop av en slik størrelse har trolig kunnet fø en nokså stor forsamling av mennesker», står det i utgravningsrapporten fra 2015. (Rapporten er ikke lenger tilgjengelig på nett). I rapporten står det også at det ikke ble funnet spor etter huskonstruksjoner.

Prosjektlederen presiserer overfor Uniforum at det funnstedet som har blitt gravd bort, ikke er det samme som de som de allerede har undersøkt, men ytterligere et sted innenfor den samme tomten. Pedersen forteller at gravemaskinen egentlig skulle gravd veien der det allerede var undersøkt.

Det er funnet flere slike kokegroper på tomten. Illustrasjonsfoto: Kulturhistorisk museum, UiO / CC BY-SA 4.0

 

– Hendelig uhell

– Vi ønsker UiO hjertelig velkommen hit til å grave ut siste området her, sier Pedersen.

Han forteller at de hadde budsjettert med nesten en million til utgravning i løpet av høsten, men at han likevel ikke mener det er grunn til å betale erstatningen som UiO krever, fordi han har liten tro på at arkeologene vil finne noe av verdi.

– Vi kan jo ikke godta et krav på en million kroner hvis det ikke er noe å finne der.

Derfor mener Pedersen at arkeologene bør grave i det som er igjen, men at hvis de ikke finner noe der, så er det heller ikke grunn til å kreve erstatning for å grave i massene som ble fjernet. Selv skulle han gjerne sett at arkeologene fant noe.

– Vi synes jo alltid det er gildt å finne noe, for det er alltid gildt å finne ut om historien. Men vi regner med at det ikke var så mye å finne der, siden det ikke var så store funn i de andre utgravningene, sier Pedersen.

Ifølge Pedersen er det hans selskap som har det overordnede ansvaret, mens entreprenøren tar på seg ansvaret for det som Pedersen kaller «et hendelig uhell», altså at skaden har skjedd uten at noen kan klandres for det.

Fylkeskommunen ville ikke grave

Pedersen forteller at fylkeskommunen i utgangspunktet mente at det ikke var nødvendig å gå videre med undersøkelser, men at Riksantikvaren overprøvde dette. Fylkeskommunen skriver at «funnene som er gjort er marginale», etter sju prøvestikk i er det funnet ett flintavslag i det funnområdet som ble delvis gravd opp.

«De kulturhistoriske registreringene fra Dybdalshei viser at sporene på lokaliteten er svært sparsomme, eller i beste fall svært konsentrert. Ved en mulig utgraving av lokaliteten vil det være stor usikkerhet knyttet til muligheten for å finne tolkbare spor etter aktivitet i steinalder på lokaliteten. På bakgrunn av dette vil Aust-Agder fylkeskommune vurdere at lokaliteten har lav vitenskapelig verdi.»

Aadne Sollid, seksjonsleder for kulturminnevern i Aust-Agder fylkeskommune, ønsker ikke å kommentere saken fordi den nå ligger til etterforskning hos politiet. 

Av Julia Loge | julia.loge@uniforum.uio.no
Publisert 20. sep. 2017 05:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere