Medisin arver 11 millioner kroner

I 1991 ønsket Tordis Dahl at hennes arv skulle gå til forskning på cerebral parese, diabetes og kreft, så hun testamenterte deler av forumen sin til UiO. 

Foto: Ola Sæther

I Skien i juni 1991 bestemte Tordis-Elisabeth Dahl at 75 prosent formuen hennes skulle gå til forskning på «cerebral parese, diabetes og cancer» ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo når hun en dag falt fra. Den dagen kom ikke før i 2017. Ved utgangen av 2016 var UiOs del av formuen hennes ca. 11.250.000 kroner, ifølge brevet fra hennes advokat.

Forskning ved Telemark sykehus

«Fakultetet bestemmer hvordan beløpet skal anvendes, men det skal fortrinnsvis komme forskningsprosjekter ved Telemark Sentralsykehus til gode, under forutsetning av at det på den tid drives forskning på disse felt», står det i testamentet.

– Vi vil sørge for at det blir brukt i henhold til testators ønske, i nær kontakt med sykehuset i Telemark der forskningen skal foregå, sier dekan Frode Vartdal til Uniforum.

Gaven er ennå en nyhet for fakultetet, som ikke har planlagt detaljene, men Vartdal sier at de allerede samarbeider tett med Telemark sentralsykehus både om undervisning og forskning.

– Sjeldent så store gaver

– Det er relativt sjelden vi får gaver av denne størrelsen, og dette er den største testamentariske gaven i min tid som dekan, sier Vartdal.

– Det er veldig flott at enkeltpersoner bidrar på denne måten til å skape helse for andre, så vi er svært takknemlige for å få slike gaver, legger han til.

«Det er mitt ønske at de institusjoner som er tilgodesett skal gjøres kjent med at beløpene er å anse som arv etter mine foreldre, farver Sigbjørn Dahl og Gudrun Dahl, og meg selv», står det i testamentet.

De øvrige 25 prosentene er testamentert til Det Norske Misjonsselskap. 

Emneord: Medisin, gaver, Forskning, Økonomi Av Julia Loge | julia.loge@uniforum.uio.no
Publisert 30. aug. 2017 12:27 - Sist endra 30. aug. 2017 12:27
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere