Thomas Hylland Eriksen fikk Forskningsprisen

Thomas Hylland Eriksen er tildelt UiOs forskningspris for 2017. Professoren i sosialantropologi  får prisen for innsatsen med å utvide vår forståelse av globalisering og identitetspolitikk i komplekse multietniske samfunn.

FÅR FORSKNINGSPRISEN: Thomas Hylland Eriksen er tildelt UiOs forskningspris for 2017. Det blei bestemt av Universitetsstyret 20. juni. (Arkivfoto)

Foto: Ola Sæther

Formidlingsprisen går til professor i statsvitenskap, Bernt Aardal, mens utdanningsprisen går til MOOC-gruppa for "Introduction to Norwegian" ved prosjektleder Erik Juriks.  Innovasjonsprisen går til professor Unni Olsbye ved Kjemisk institutt.  Det bestemte Universitetsstyret 20. juni.

– Prisvinnerne belønnes for særskilt innsats og er en inspirasjon for alle fagmiljøer ved Universitetet i Oslo, sier rektor Ole Petter Ottersen i en pressemelding fra UiO.

Blant Europas fremste

Forskningsprisen går til professor Thomas Hylland Eriksen ved Sosialantropologisk institutt. Professor Thomas Hylland Eriksen er blant Europas fremste antropologer, og en ener i sitt fag i Norge. Han er en enestående formidler og en usedvanlig produktiv forsker som blir flittig sitert. Hylland Eriksen har også utgitt flere lærebøker som brukes ved en rekke internasjonale læresteder. Han har gjennom en årrekke bidratt til å utvide vår forståelse av globalisering og identitetspolitikk i komplekse multietniske samfunn.

Professor Thomas Hylland Eriksen har bygget opp et internasjonalt anerkjent forskningsmiljø innen sosialantropologi.

Kurs uavhengig av tid og rom

Utdanningsprisen går til MOOC-gruppa for «Introduction to Norwegian» ved prosjektleder Erik Juriks, Institutt for lingvistiske og nordiske studier. «Introduction to Norwegian» legger språkopplæringen til en digital plattform og skaper et globalt læringsmiljø med gjensidig glede og nytteverdi for studenter og undervisere både på og utenfor campus. Norskkurset er inkluderende og skaper et nytt faglig og sosialt fellesskap uavhengig av sosioøkonomisk, kulturell eller språklig bakgrunn, og ikke minst er undervisningen uavhengig av tid og rom.

«Introduction to Norwegian» er et godt tilbud for nyankomne flyktninger og asylsøkere og for de som sitter og venter i flyktningleirer og har fått vedtak om å få komme til Norge.

Mellom UiOs mest mediesiterte forskere

Formidlingsprisen går til professor Bernt Aardal ved Institutt for statsvitenskap. Aardal er en av UiOs mest siterte forskere i mediene, og han har en høy faglig integritet. Hans formidling er forbilledlig faktabasert, og Aardal legger like stor vekt på å ha godt belegg for empiriske påstander i sin formidling som i sin forskning.

Han har blant annet vært fast kommentator på NRKs fjernsynssendinger i forbindelse med stortingsvalgene og han kommenterer ulike politiske utviklingstrekk og begivenheter løpende i offentligheten.

Verdensledende forskning

Innovasjonsprisen går til professor Unni Olsbye ved Kjemisk institutt. Olsbye representerer verdensledende forskning innen materialvitenskap. Hun kan vise til flere resultater med betydelige potensialer for verdiskaping i samfunn og næringsliv, og mulig utvikling av bærekraftig industriell aktivitet på et globalt nivå. Olsbye ledet også UiOs første Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI).

Hennes evne til å bygge et godt og kreativt arbeidsmiljø, fremme sine kolleger og utvikle yngre talenter blir fremhevet.

Prisene, som hver er på 250 000 kroner, blir delt ut på UiOs årsfest i Universitetets aula i september. 

 

 

Emneord: Innovasjon, Utdanning, Forskningsformidling, UiOs priser, Forskning
Publisert 21. juni 2017 00:24 - Sist endra 21. juni 2017 13:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere