Stråler over pengedryss til Kongsgårdsprosjektet på Avaldsnes

– Helt fantastisk. Det er uttrykket både museumsdirektør Håkon Glørstad og prosjektleder Dagfinn Skre kommer med når de får vite at Kongsgårdsprosjektet på Avaldsnes har fått 10 millioner kroner fra revidert nasjonalbudsjett.

GLAD: Prosjektleder Dagfinn Skre er glad etter at regjeringen har bevilget 10 millioner kroner ekstra fra revidert nasjonalbudsjett til Kongsgårdsprosjektet på Avaldsnes. På bildet viser han fram restene etter den kongelige bygningen der prestene til kongen holdt til i middelalderen. (Arkivfoto)

Foto: Martin Toft

Den gladeste personen på Universitetet i Oslo i dag, er trolig direktør Håkon Glørstad ved Kulturhistorisk museum. 

Regjeringen foreslår 10 millioner kroner som engangsbevilgning i 2017 til den siste forsknings- og publiseringsfasen av Kongsgårdsprosjektet på Avaldsnes.

– Dette er helt fantastisk. Ekstrabevilgningen muliggjør en langt større forskningsaktivitet og mange nye spennende resultater som ellers måtte ligge uutforsket. Dette vil komme både forskere og publikum til gode, sier Glørstad til Uniforum. 

Les mer om regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett: Kuttbudsjett for universiteter og høyskoler

Tror på økte forskningsressurser

Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo har et pågående prosjekt på Avaldsnes med utgravinger av en rekke kongsgårder i området. Forskningen skal belyse og dokumentere den sentrale rollen Avaldsnes har hatt for regionen og for utviklingen av Norge som samlet kongerike. 

Glørstad tror disse pengene kan gi økte forskningsressurser til prosjektet.

– Bevilgningen gir oss mulighet til å engasjere flere forskere og stipendiater i dette prosjektet, og det kan dermed få enda større analysekraft. Dette er veldig bra, så dette er en gledens dag for oss, stråler Glørstad.

Tar imot kunnskapsministeren på Avaldsnes

Prosjektleder for Kongsgårdprosjektet er arkeologiprofessor Dagfinn Skre. Også han er en glad mann i dag. Dagfinn Skre er på Avaldsnes og skal ta imot kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen når han i morgen formelt overrekker 10 millioner kroner til prosjektet.

– Det er utrolig og fantastisk bra. Vi har lagt en plan for publisering og bearbeiding av materiale allerede. Den første av to bøker fra prosjektet kommer ut til høsten, og så kommer den neste i 2019. De vitenskapelige problemstillingene våre fortjener absolutt å bli slått opp på et enda større lerret enn i dag, synes han. – Det får vi muligheten til nå.

Omskriver norsk historie

– Hvorfor mener du at utgravingene på Avaldsnes er så spesielle og så viktige?

– Det vi gjør er å skrive helt om på historien om hvordan det norske kongedømmet oppstod. Mens man tidligere konsentrerte denne historien om vikingtiden, trekker vi linjene helt fra romertid, omkring 200 e.Kr. På den tiden skjedde det også store endringer i de germanske områdene i Europa. Med 10 millioner kroner ekstra kan vi skrive historien om det norske kongedømmet inn i en europeisk historie. Vi kan aksle større problemstillinger og sette høyere forskningsmål.

– Hvordan er det å være med på dette?

– Det er fantastisk å arbeide med dette, helt fantastisk, sier Dagfinn Skre, som er prosjektleder for Kongsgårdsprosjektet på Avaldsnes.

 

 

 

Emneord: Kulturhistorisk museum, Arkeologi, Økonomi Av Martin Toft martin.toft@uniforum.uio.no og Julia Loge | julia.loge@uniforum.uio.no
Publisert 11. mai 2017 15:21 - Sist endra 11. mai 2017 15:40
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere