Klager på oppheving av fredning i Brøggers hus på Tøyen

Fortidsminneforeningen klager Klima- og miljødepartementet inn til Sivilombudsmannen etter at de opphevet fredningen av interiøret på Geologisk museum på Tøyen, skriver Dagbladet.  

TOK INITIATIVET: Tidligere museumsdirektør Arne Bjørlykke tok initiativet til rehabiliteringen av Brøggers hus. Her viser han fram underetasjens forfatning.

Foto: Ola Sæther

– Vi var veldig forbauset over at fredningen ble opphevet, når det var forhåndsavtalen Riksantikvaren hadde inngått med museet som departementet mente ikke holdt vann, sier Svein Solhjell, styreleder for Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus til Dagbladet.

Nå ber de Sivilombudsmannen vurdere om Klima- og miljødepartementet gjorde en feil, da de tidligere denne måneden opphevet fredningen av interiøret i andre og tredje etasje ved Geologisk museum, fordi Riksantikvaren hadde gjort en saksbehandlingsfeil.

Vil ikke kommentere klagen

Eiendomsdirektør John Skogen ved Universitetet i Oslo ønsker ikke å kommentere klagen.

Siden denne saken nå er i prosess hos Riksantikvaren og Sivilombudsmannen ønsker vi ikke å gi noen uttalelser før disse har konkludert, svarer han Uniforum.

Men planleggingen av arbeidet i Brøggers hus (Geologisk museum) holder fram.

– Planleggingen av rehabiliteringen av underetasjen i Brøggers Hus fortsetter etter planen og vi vil forholde oss til de vedtak som blir fattet av relevante myndigheter, opplyser John Skogen.

Burde ha opphevet dispensasjonen

Jan Fridthjof Bernt, professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, mener også at departementet i stedet burde ha opphevet dispensasjonen.

– Jeg vil mene at den beste fremgangsmåten var at departementet bare opphevet Riksantikvarens vedtak om dispensasjon, og dermed ber ham behandle saken på nytt, på fritt grunnlag. Hvis han fortsatt vil gi dispensasjon, får departementet så etter en eventuell klage, vurdere om det er faglig grunnlag for dette, herunder også under hensyn til om museet har innrettet seg i tillit til det de trodde var et bindende tilsagn, sier Bernt til Dagbladet.

Les også Apollons artikkel i saken fra 28. april 2014:: Brøggers arv er truet. Originalinteriør skal ut av Geologisk museum.

Emneord: Naturhistorisk museum, Museene
Publisert 4. mai 2017 14:00 - Sist endra 4. mai 2017 15:57
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere