Slik begrunner folk på UiO hvem de skal stemme på i rektorvalget

Halvannen uke før rektorvalget starter, har mange pekt seg ut en favorittkandidat. For noen holder det at «han virker som en klok mann» eller at han er en «likandes type».

LEGGER VEKT PÅ ULIKE TING: De to rektorlagene har møttes til flere debatter de siste månedene. Det er likevel ikke alltid kandidatenes faktiske budskap som er avgjørende når folk på UiO avgjør hvem de skal stemme på.

Foto: Ola Sæther

Det har flere ganger vært hevdet at det er umulig å skille mellom de to rektorkandidatene Hans Petter Graver og Svein Stølen.

I Uniforums meningsmåling som er publisert i dag, kommer det fram at om lag 20 prosent fremdeles ikke har bestemt seg for hvem av de to de skal stemme på.

Flertallet har likevel bestemt seg, og begrunner sine valg på ulike vis. Uniforum stilte de åpne spørsmålene «Du som skal stemme: Hva legger du vekt på i ditt valg av kandidat?» og «Eventuelt: Er det noe du ønsker å tilføye?».

Her er et korrekturlest utdrag av svarene:

Uniforums meningsmåling om rektorvalget

* Uniforum har ved hjelp av USIT sendt en e-post til alle UiOs studenter og ansatte med lenke til en meningsmåling om rektorvalget. Ingen purring ble sendt ut.
* 537 vitenskapelige ansatte, 375 teknisk-administrative ansatte og 680 studenter svarte på undersøkelsen.
* Dette er ikke vitenskap. Uniforum har ikke noe grunnlag for å hevde verken at meningsmålingen er treffsikker, eller at den ikke er det. Det vil vise seg når valget er avgjort 20. april.
* Uniforums meningsmåling før rektorvalget i 2013 fikk rett i at det store
flertallet ville ha Ottersen.

Les mer: Forskerne vil ha Graver, administrasjonen vil ha Stølen

Vitenskapelige ansatte som foretrekker Graver:

«De er veldig like, men etter å ha hørt dem snakke, likte jeg stilen til Graver best. I tillegg sa han kloke ting om samfunnsansvar, og han sa noe om behovet for langsom ledelse eller noe i den duren som jeg likte. Forankring er viktig.»

 

«Generell egnethet.»

 

«Stoppe alt som Nils Christian Stenseth står for: internasjonalisering og nedbyggingen av UiO som et nasjonalt universitet med hovedsakelig norske i vitenskapelige stillinger, den latterlige ambisjonen om å gjøre UiO til et ledende universitet, den miljøsplittende satsingen på SFF. Jeg tror ikke Graver vil eller kan stoppe alt dette, men jeg håper at han er mindre skadelig enn Stølen.»


«Klare og tydelige visjoner, klare og tydelige visjoner. Jeg liker at Graver fokuserer på det administrative, og ikke har en idé om at han skal forske ved siden av. Det virker også som at han vil utfordre de tungrodde byråkratiske prosessene ved UiO. Dessuten har han gode tanker om hva ledelse er, og på spørsmål om hvordan han valgte prorektor svarer han at "alle han snakket med" anbefalte en kandidat. Det tilsier at han er en leder som lytter. Og det er viktig.»

Vitenskapelige ansatte som foretrekker Stølen:

«Forståelse av forskning og forskningsorientering. Hans Petter Gravers valgfrieri til studentene (obligatorisk skriftlig vurdering av eksamener) og de midlertidig ansatte (en pool av faste ansatte som skal gå mellom eksternt finansierte forskningsprosjekt) virker på meg som valgflesk og lite gjennomtenkt!»

«Viserektorkandidatene. Åse Gornitzka har min fulle tillit.»


«Vi trenger en ledelse som kan fornye UiO og som klarer å gjennomføre politikken sin. Har større tro på Stølen og Mo, de virker som de er handlekraftige og samtidig åpne for ideer og nytenking.»


«Evne til ledelse»

Studenter som foretrekker Graver:

«Egentlig ikke så mye, er egentlig litt magefølelsen da jeg ikke har satt meg for mye inn i fortiden til kandidatene.»

 

«En som legger stor vekt på den akademiske uavhengigheten, og ikke lar seg styre av næringslivet og særinteresser.»

 

«Graver er mer villig til å satse på studentene.»


Studenter som foretrekker Stølen:

«Personlige egenskaper, hvordan de er som person (Stølen er f.eks. veldig jovial, har god bakkekontakt og fremstår som dynamisk, der Graver fremstår som mer arrogant, jf. f.eks. debatten i Uniforum)»
 

«Har hatt Svein som foreleser»

 

«Likandes type»


Teknisk-administrative ansatte som foretrekker Graver:

«Integritet hos kandidatene. Her skårer begge høyt, men Graver er hakket mer troverdig enn Stølen – uten at det er ment som kritikk av Stølen.»

«Inger Sandlie er en fantastisk kvinne og bryr seg veldig mye om UiO-ansatte og studenters beste!»

 

«En som vil jobbe aktivt for å styrker stillingsvernet ved UiO og i staten generelt. Sterkt fokus på arbeidsmiljø. Rektor bør ta ansvar for at UiO foretar en snuoperasjon og begynner å føre en god lønnspolitikk for alle og en god personalpolitikk for alle. Rektor har et overordnet ansvar for at særlig stipendiater, postdoc-er og ingeniører blir fulgt opp på en god måte.»

 

Teknisk-administrative ansatte som foretrekker Stølen:

«Jeg vet hvem Stølen er, og han virker som en klok mann.»

 

«Konkrete forslag fremfor urealistiske luftslott. Troverdighet og fremtoning. Lagånd. Fokus på utdanning og ikke bare på forskning, slik som har vært en svakhet ved sittende rektorat.»


«Team Stølen virker klart best forberedt på jobben, med mest samlet kompetanse. Team Graver har urealistiske og lite gjennomtenkte tiltak. Team Stølen har et mer gjennomtenkt og realistisk program, mens Graver og co ser ut til å tro at krevende endringer, som for eksempel å fjerne midlertidighet, kan gjøres med et pennestrøk»

 

 

 

Emneord: Rektorvalget 2017 Av Helene Lindqvist
Publisert 23. mars 2017 13:51 - Sist endra 20. juni 2022 15:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere