– Jeg fikk umiddelbart diaré og kastet opp maten

To ganger i mars ble SIO-kunder så syke etter å ha spist på UiO at de kontaktet Mattilsynet.

SiO har rundt 45 forskjellige spisesteder.

Foto: UiO/Francesco Saggio

«Jeg fikk umiddelbart diare og kastet opp maten, etterfulgt av feber og frysninger», står det i en bekymringsmelding til Mattilsynet.

Melderen hadde spist lasagne i SiO-kantinen på UB på Blindern og var fortsatt syk dagen etter. Da sendte han eller hun en bekymringsmelding til Mattilsynet. En uke tidligere hadde en anonym student send melding om å ha blitt dårlig av falafelene i Frederikke-kantinen flere ganger.

– Vil bli fulgt opp

Solveig Eriksrud, seksjonssjef ved Mattilsynets kontor i Oslo, sier at de rykker ut med en gang hvis de får melding om mange sykdomstilfeller samtidig, men at enkelthenvendelser blir vurdert enkeltvis.

– Vi mottar flere slike bekymringsmeldinger hver dag. Vi må vurdere hvilke vi vil følge opp umiddelbart og hvilke vi tar på et seinere tidspunkt, sier Eriksrud til Uniforum.

De to meldingene fra Blindern i mars har ikke ført til ekstra inspeksjoner, men vil bli fulgt opp på neste tilsyn, forteller Eriksrud. Hun sier at Mattilsynet fører tilsyn med mange store kantiner, og at det ikke er noen grunn til å ha et ekstra øye med SiOs kantiner.

– Vi har ikke spesiell oppmerksomhet rundt de kantinene, det er ikke noe som tilsier det, sier Eriksrud.

Varmmat skal være minst 60 grader

SiOs fungerende direktør for mat og drikke, Inger H. Krüger sier at de tar alle slike henvendelser alvorlig.

– Vi har en egen internkontroll som jobber med å sikre at all maten vår lages og oppbevares etter de kravene som gjelder. Dersom noen tar kontakt, vil internkontrollen følge opp kunden og besøke spisestedet, sier Krüger til Uniforum.

Hun forteller at internkontrollen sjekker hvordan maten blir håndtert og eventuelt tar prøver. I tillegg blir «trygg-mat»-rutinene ved alle kantinene sjekket regelmessig. Krüger er ikke bekymret for at varmmaten står ute så lenge at den blir dårlig.

– Generelt har vi god rullering av maten. Varmmat skal holdes varm ved riktig temperatur, altså 60 grader eller høyere. Vi ønsker uansett ikke at maten skal stå lenge fordi det går ut over kvaliteten, sier Inger H. Krüger.

To regelbrudd i forrige tilsyn

Mattilsynet besøkte Frederikke forrige gang for snart to år siden. Da fikk SiO beskjed om å forbedre rutinene for å merke mat med gluten og nøtter, og kontrollen med at mat ble kjølt raskt nok ned.

Mattilsynets dom: «Virksomheten har god kontroll med viktige grunnforutsetninger, herunder kjølelagring og varmholding. Det var bra orden og renhold i lokalene under inspeksjon. Dere har også kommet godt igang med rutiner for å etterleve matinformasjonsforordningen. Det er imidlertid ikke spesifisert kornslag som inneholder gluten og type nøtter i merkingen. Videre stemmer ikke rutine for nedkjøling med ny praksis i nedkjølingsskap, og det ble avdekket at virksomheten ikke har oppdaget avvik mht tid ved "cap-cold" nedkjøling.»

Emneord: Kantine, SiO, Studentsaker Av Julia Loge
Publisert 2. apr. 2017 12:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere