Halvparten av norske farmasøyter utdannes i utlandet

Stortingsrepresentant Ruth Grung (AP) ville øke farmasistudieplasser ved UiO til 100, men kunnskapsministeren avviste dette.

Kunnskapsministeren ble spurt ut om farmasiutdanning og forskningsvilkår i Stortingsdebatten 13. mars

Foto: Ola Sæther

Halvparten av de 406 farmasøytene som fikk autorisasjon i Norge i 2016, var utdannet i utlandet. Samtidig står 90 stillinger ledige. Det påpekte stortingsrepresentant Ruth Grung fra Arbeiderpartiet i Stortinget denne uken. Hun stilte spørsmål til kunnskapsministeren om han vil øke antallet studieplasser i farmasi.

Ønsket seg 100 farmasistudieplasser i Oslo

Da Stortinget behandlet legemiddelmeldingen 4. februar 2016 skrev en enstemmig helse- og omsorgskomite at «Komiteen mener behovet for farmasøyter må vurderes i lys av ambisjonene i legemiddelmeldingen, og ber regjeringen vurdere dette i forbindelse med tildeling av nye studieplasser.»

Det var dette Grung etterlyste. Universitetet i Oslo har 68 studieplasser, og Grung mente at UiO på kort tid kan øke til 100.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) svarte at antallet studieplasser er nær doblet på 15 år.

– Helse- og omsorgsdepartementet har ikke fått innspill fra helse- og omsorgstjenestene som tilsier at det er behov for å utdanne flere farmasøyter i dag. Kunnskapsdepartementet har heller ikke fått innspill fra universitetene om at de ønsker å prioritere flere studieplasser i farmasi nå, svarte Røe Isaksen.

Stortingsrepresentant Kjersti Toppe (SP) var ikke enig med Røe Isaksen.

– I 2016 var det 406 farmasøyter som fikk autorisasjon. Halvparten hadde utdanning fra Norge. Hvordan en regjering da kan si at vi ikke har behov for å øke farmasiutdanningen i Norge, er uforståelig, svarte hun.

Studieplasser i farmasi i 2016

 

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

 

Universitetet i Bergen

24

Universitetet i Oslo

68

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

50

Sum

142

Kilde: DBH

Vil ikke detaljstyre

– Jeg mener alt i alt det står bra til med utdanning og forskning innenfor farmasi, sa Røe Isaksen i sitt hovedinnlegg og viste til endret rammeplan for helse- og sosialutdanningene.

Røe Isaksen la vekt på universitetenes autonomi til å styre over studieplassene.

– Det kan ikke være slik at vi styrer universitets- og høyskolesektoren slik at hver gang det kommer en endring i arbeidslivets behov, må Stortinget eller regjeringen inn og detaljstyre hvilke studieporteføljer universiteter og høyskoler skal ha. Det er et generelt, viktig poeng, sa han.

Bente Thorsen (FrP) viste til UiOs nye Livsvitenskapsbygg og mente at når det blir ferdig, burde det være anledning for å opprette flere studieplasser i farmasi.

– Med tanke på det sammensatte samfunnsoppdraget som UH-sektoren har, forventer Fremskrittspartiet at studieretninger som farmasi også prioriteres av sektoren selv, sa Thorsen.

– Er det greit å sende regningen til andre land?

Toppe sa også at det mangler helsepersonell over hele verden, og at det dermed ikke er uproblematisk at Norge henter inn ferdig utdannede leger og farmasøyter fra andre land.

Sveinung Stensland fra Høyre, som er utdannet farmasøyt, påpekte at når så mange leger og farmasøyter blir utdannet i andre land, mister norske myndigheter en stor del av styringen av hva som inngår i utdanningen.

– Apotekene oppgir at de rekrutterte ca. 75 farmasøyter direkte fra andre EØS-land i 2016, hovedsakelig fra Serbia og Portugal. Erfaringene med disse rekrutteringene er i all hovedsak gode, selv om det kan være en del språkutfordringer. Men etisk er det problematisk at Norge tapper land med betydelig lavere levestandard og BNP, for høyt utdannet helsepersonell, sa Grung.

Røe Isaksen tok forbehold om at han ikke har sett på hvilke land som utdanner farmasøyter som kommer til Norge, men syntes for øvrig at beskrivelsen var feil.

– Meg bekjent er det heller ikke noe spesielt uetisk ved denne praksisen når det gjelder farmasi, sa han.

Emneord: studietilbud, Stortinget, farmasi Av Julia Loge
Publisert 18. mars 2017 20:00 - Sist endra 18. mars 2017 23:33
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere