Siri Hatlen går av som direktør for gigantsykehus

Siri Hatlen går av på dagen som administrerende direktør for Oslo universitetssykehus. Årsaken er den vanskelige situasjonen knyttet til styrets behandling av økonomisk langtidsplan og videre utvikling av det fusjonerte foretaket. Jan Eirik Thoresen er konstituert inntil videre, melder sykehuset

TREKKER SEG: Siri Hatlen trekker seg på dagen som direktør for Oslo universitetssykehus (OUS).

Foto: Ola Sæther

Beslutningen om å fratre er gjort i samråd med styreleder Göran Stiernstedt:

- Dette er en vurdering av hva som er best for Oslo universitetssykehus i nåværende situasjon. Ved behandling av budsjett og økonomisk langtidsplan for sykehuset har det oppstått uenighet mellom styrets majoritet og administrerende direktør Siri Hatlen, sier Stiernstedt i en pressemelding fra Oslo universitetssykehus.

Uenig med styret

Siri Hatlen har vært administrerende direktør for Oslo universitetssykehus siden juni 2009. I den perioden har hun ledet arbeidet med å fusjonere og integrere Aker sykehus, Rikshospitalet (inkludert Radiumhospitalet) og Ullevål sykehus. Fusjonsprosjektet er et av Norgeshistoriens største og mest omfattende.

- Oslo universitetssykehus gjennomfører en omfattende fusjons- og omstillingsprosess som det vil kreve tid, innsats og ressurser å lykkes med. Foretaket har en utfordrende økonomisk situasjon både på kort og på lengre sikt. Jeg konstaterer at det er uenighet mellom styrets flertall og administrerende direktør om hva som skal til for å lykkes med fusjonen videre og hvordan den videre prosess bør gjennomføres. I så krevende spørsmål må administrerende direktør ha den fulle tillit fra et samlet styre, hvilket jeg opplever nå at ikke er tilfelle, sier Siri Hatlen.

Får ros

Hatlen mener det har blitt nødvendig å fratre som administrerende direktør slik at styret og administrasjonen nå får arbeidsro. Göran Stiernstedt ønsker å rose Hatlen for hennes arbeid i Oslo universitetssykehus:

- Siri Hatlen har gjort et meget godt arbeid de to årene hun har vært administrerende direktør for Oslo universitetssykehus. Hun er en sterk og dyktig leder. Hennes prosjektledelse i forbindelse med fusjonen der arbeidet har vært tydelig delt i milepæler er unikt velgjort og utgjør et meget viktig grunnlag for å kunne fortsette arbeidet med fusjonen av de tre sykehusene, sier styreleder Göran Stiernstedt.

Siri Hatlen fratrer sin stilling den 6. juni og samtidig konstitueres viseadministrerende direktør Jan Eirik Thoresen som leder for Oslo universitetssykehus inntil nyadministrerende direktør er ansatt. Dette arbeidet settes i gang umiddelbart.

Jan Eirik Thoresen er lege og har tidligere blant annet vært direktør for Helse Midt-Norge. 

Siri Hatlen får 12 måneders etterlønn med eventuell fratrekk av ny lønn dersom hun går inn i nytt arbeid i løpet av perioden.

Emneord: Medisin, Forskningssamarbeid, Arbeidsforhold, Rikshospitalet
Publisert 6. juni 2011 11:41 - Sist endret 6. juni 2011 12:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere